ABU93 Triburette


Menu i Datalyse

Grafisk måling
Kontrolpanel

Baudrate 9600, lige paritet, 1 stop, 7 databit. Kablet er forsynet med DIN stik. (benforbindelsen er 3, 20, 6, 7, 2 mod uret fra kl. 9 til kl. 3). Kommunikationen er besværlig, idet den kræver handshake for hvert enkelt tegn.

ABU93 har 3 burettestationer, der kan styres uafhængigt af hinanden. Desuden har apparatet 2 elektrodeindgange, pH/mV.

Foreløbig kan kun station A benyttes i Datalyse.

Vælges 2 apparater i Datalyse kan ABU93 være det ene. Man kan så vælge forskellige former for målinger:

Tabel
(t,y1, y2)-graf
(x,y)-graf
ABU kontrolpanel

Hvis man vælger (x,y)-graf, bør ABU93 tilsluttes den »laveste« com-port, idet man nok vil have volumen, V/mL på 1.aksen og fx absorbans på 2. aksen.


Kontrolpanel:

Når ABU93 tændes, indstilles burettehastigheden til 1 burettevolumen pr minut, og det doserede volumen sættes til 0.000 mL.

I denne menu kan burettehastigheden indstilles fra 0.01% til 100% af burettevoluminet pr minut. Desuden kan volumentælleren nulstilles. ABU93's tæller går fra 0 til 999999, så det maksimale volumen for en 10 mL burette er 999999/20000*10mL = 500 mL.

Buretten kan styres på 2 måder:

1: Dosis > 0:

Efter hver måling, doseres V/µL og der holdes en stabiliseringspause på fx 10 sekunder. Når buretten er tom, fyldes den automatisk.

2: Dosis = 0:

Der måles med kontinuert dosering uden pauser, og der måles ikke under påfyldning af buretten.

Bemærk, at denne menu er indsat under »menu for to apparater«, når ABU93 er valgt som det ene apparat.