BioOrbit 1253 luminometer


Bio-Orbit OY, P.O. Box 36, FIN-20521 Turku, Finland.

Menu i Datalyse

Mål (t,f(t)
Indstil...

Baudrate 9600, ingen paritet, 1 stop, 8 databit.

Ingen kommando for version, men ved valg af apparat i Datalyse sendes kommandoen, H til apparatet. Fås ikke forbindelse til BioOrbit, så tryk på START i mindst 2 sekunder indtil display'et viser »pr.on«

Ikke alle kommandoer virker tilfredsstillende!

Integrationstiden T kan indstilles fra 0.1 til 100.0 sekunder, men kommandoen.

L for list stored values viser ikke integrationstiden, og har man en gang benyttet kommandoen L, afbrydes forbindelse til apparatet.

Når BioOrbit tændes sættes integrationstiden til 1.0 sekund og baggrunden til 0.000. Derfor gør jeg det samme i Datalyse og gemmer integrationstid og baggrund i Datalyse.

Menuen Indstil...

Integrationstiden fra 0.1 til 100.0 s og baggrunden fra 0.000 til 9999 RLU.

Integrationstiden sendes til BioOrbit. Begge værdier gemmes internt i Datalyse og skrives i tabellen ud for alle målinger.

Har man valgt to apparater, hvoraf BioOrbit er det ene indsættes denne menu i »Menu for to apparater«.

Forhandler: Struers.