Cecil spektrofotometre

 • Cecil 10xx
 • Cecil 20xx UV/VIS
 • Cecil 3000 UV/VIS

 • Cecil 1000 spektrofotometer

  Cecil 1011 er testet i Datalyse, Cecil 1021 er ikke testet (21/3 1999) 

  Menu i Datalyse

  Måling ved en bølgelængde
  Bølgelængdescan
  Basislinie
  Frigiv kontrol

  Datalyses terminalprogram kan også benyttes i forbindelse med spektrofotometret.

  Baudrate 9600, lige paritet, 2 stop, 7 databit, kommando for version. Kablet er altså et standard nul-modemkabel.

  Bølgelængdeinterval:

  Cecil 1011: 325 nm - 1000 nm
  Cecil 1021: 180 nm - 1000 nm

  Scan:

  Cecil 10xx kan ikke scanne et spektrum, derfor gennemløbes bølgelængdeintervallet i Datalyse. Måles basislinie anbringes tallene i søjle C i tabellen. Når basis er målt, vil søjle C i tabellen automatisk blive fratrukket ved scan. Det kan være problematisk at scanne, da spektrofotometret nemt går i baglås, se bemærkninger nedenfor. Har man problemer, så indskrænk bølgelængdeintervallet til fx [400 nm; 800 nm] og husk at en almindelig cuvette absorberer i UV-området.

  Bemærkninger:

  Ved opstart indstilles bølgelængden til 500 nm og absorbansen sættes til 0.000. Det er lidt uheldigt, for laves et scan, vil absorbansen komme under nedre grænse -0.300 og apparatet går i sort. Anbringes en kuvette med vand i celleholderen før Cecil tændes, vil man hver gang få samme nulpunkt. Hvis absorbansen overstiger 3.000, går apparatet også i sort. Fortynd opløsningen og prøv igen.

  Den serielle kommunikation aktiveres ved at trykke 3 gange på PEAK SEEK. Der er kommando til at frigive kontrollen fra pc'en, men der mangler en kommando til at aktivere kontrollen.


  Cecil 2000/3000 UV/VIS spektrofotometre

  Cecil 2041 er testet i Datalyse, Cecil 2011, 2021, 2031 er ikke testet. (21/3 1999)

  Menu i Datalyse:

  Måling ved en bølgelængde
  Bølgelængdescan
  Basislinie
  Nulstil absorbans, (transmittans)
  Frigiv kontrol

  Datalyses terminalprogram kan også benyttes i forbindelse med spektrofotometret.

  Baudrate 9600, lige paritet, 2 stop, 7 databit. Kommando for version. Kablet er et standard nulmodemkabel.

  Bølgelængdeinterval:

  Cecil 2011: 325 nm - 1000 nm
  Cecil 2021: 190 nm - 1000 nm
  Cecil 2031: 325 nm - 1000 nm
  Cecil 2041: 190 nm - 1000 nm
  Cecil 3000: 190 nm - 1000 nm

  Båndbredde:

  Cecil 2000: 4 nm
  Cecil 3000: 1,4 nm

  Der kan måles absorbans og transmittans og koncentration.

  Scan:

  Før Cecil 2000 kan scanne, skal der måles en basislinie. Anbring en cuvette med rent vand i cuvetteholderen (eller land cuvetteholderen stå tom) og udfør basisscan. Basicscannet varer fra nogle minutter til 15 minutter afhængigt af den valgte scanhastighed. Når basislinien er målt skriver Cecil »Ready« på displayet. Herefter kan spektre scannes. Når Cecil styres fra pc'en sendes altid et transmittansspektrum. Har man valgt absorbans i menuen i Datalyse, er absorbansen altså beregnet. De målte spektre opbevares i Cecils hukommelse og kan senere udskrives på Cecils interne printer. (nu udskrives de som absorbansspektre!)

  Tabellen slettes ikke efter et scan. Flere spektre i det samme bølgelængdeområde kan derfor med fordel gemmes i den samme tabel ved efter et scan at flytte søjle C (absorbansen) til en anden søjle, fx D, E, ... En søjle kan trækkes til en ny plads med musen.

  Bemærkninger:

  Ved opstart indstilles bølgelængden til 500 nm og absorbansen sættes til 0.000. Anbringes en cuvette med vand i celleholderen før Cecil tændes, vil man hver gang få samme nulpunkt. Fortynd opløsningen, hvis absorbansen overstiger 3.000.

  Den serielle kommunikation aktiveres ved at vælger PROGram og Select Remote og Enter. Der er kommando til at frigive kontrollen fra pc'en, men der mangler en kommando til at aktivere kontrollen.


  Forhandler:

  Radiometer, Valhøjs Alle 176, 2610 Rødovre, tlf. 38 27 28 29
  Cecil Instruments Limited, Milton Technical Centre, Cambridge CB4 6AZ,
  Email: cecil@dial.pipex.com