Diva Spektrometer


Menu i Datalyse:

Emission, fx spektret fra en spektrallampe
Indstil parametre... Vælg integrationstid pr scan, midling og kalibreringsparametre
Baggrund, dvs. spektrum uden belysning
Reference, spektrum fra celle med vand
Absorbans
Absorption (%) ,     tilføjet juni 2006
Transmission (%)    tilføjet juni 2006

Spektrofotometret er forsynet med et CCD-array og kan måle bølgelængder i intervallet fra 340 nm til 900 nm. Et lyslederkabel på 1 meter transmitterer lyset fra kilden til apparatet.

Absorbans kan måles, idet lyset fra en ekstern lampe kan sendes ind i en ekstern celleholder.

Spektrofotometret kan kun scanne spektret. Det kan ikke måle ved en enkelt bølgelængde. Men et scan med 190 værdier måles på få sekunder. Man får altså hele spektret på skærmen. Det virker meget tillokkende.

En måling tager alligevel lidt tid, for CCD er ikke støjfri, dvs. de måler lys, selv uden belysning.

En måling består derfor af følgende målinger:

Emission:

  1. Mål baggrund (ændres måletiden, skal man måle ny baggrund).
  2. Mål Emission, baggrunden (søjle 2 i tabellen) fratrækkes.

Indstil parametre:

Sampletid:

Sampletiden kan varieres fra 1cs til 1000cs. Default værdi er 100cs = 1 sekund. Indstilles i Datalyse ved valg af apparat.

Løbende målinger:

Ved løbende målinger måles indtil man klikker på stop.

Middel spektre:

Desuden kan man vælge at »midle spektre«. I så fald bør man først sikre sig, at målingerne ikke overstiger maksimum på 4095 og man bør have en fast opstilling. Ved midling udregnes spektret som et gennemsnit af alle målte spektre. Bemærk tælleren i statuslinien.

Midling kan benyttes på baggrund og emission.

Absorbans:

  1. Mål reference, dvs. mål på en celle med vand. Baggrunden fratrækkes, og reference spektret anbringes i søjle 3 i tabellen.
  2. Mål absorbans. Absorbansen udregnes vha. målte værdier og referencen.

Absorption(%):

  1. Mål reference, dvs. mål på en celle med vand. Baggrunden fratrækkes, og reference spektret anbringes i søjle 3 i tabellen.
  2. Mål absorption. Absorptionen udregnes vha. målte værdier og referencen.

Transmission(%):

  1. Mål reference, dvs. mål på en celle med vand. Baggrunden fratrækkes, og reference spektret anbringes i søjle 3 i tabellen.
  2. Mål transmission. Transmissionen udregnes vha. målte værdier og referencen.

Bemærkninger:

CCD'er og lysledere er fremtiden, men alligevel er der et par forbehold ved apparatet.


Kalibrering: Ny funktion december 2003!

Kalibrerings værdierne er ændret, da nye DiVA-apparater har en anden opløsning. Desuden kan kalibreringsværdierne variere fra apparat til apparat. Derfor har det været nødvendigt at lave en inifil: Diva.ini. Her kan man skrive kalibreringsværdier for et antal apparater. Se nedenfor.

DiVA.ini:

nr, lambdastep, lambdastart, pixelstart, pixelantal
1, 3.49, 298.0, 1, 200
2, 2.9551, 216.19, 43, 190

Man kan rette i ini-filen eller tilføje flere linier, dersom man har apparater, som ikke er kalibreret helt ens. 


Forhandler
A/S Frederiksen
Fabrikat
Nicholl Education LTD
www.nicholl.co.uk