DMG demomultimeter


Menu i Datalyse

Grafisk måling af en værdi.
Vis måling
Multitabel på fra 1 til 6 værdier.

Baudrate 2400, ingen paritet, 1 stop, 8 databit. Ingen kommando for version.

DMG multimetret måler hele tiden både resistans, spænding, strømstyrke og effekt (multitasking). Desuden kan det bruges som stopur. Der er 2 kommandoer til måling af spænding. U for effektiv værdi og u for øjebliksværdi. Der er ligeledes to kommandoer til måling af strømstyrke, I for effektiv værdi og i for øjebliksværdi.

Ved øjebliksspænding, u og øjebliksstrøm, i er mindste tid i Datalyse 0,2 sekund. Ved alle andre målinger er mindste tid 1 sekund.

En karakteristik kan fx måles på følgende måde:

Forbind spændingskilden til voltmetret og indsæt en resistans mellem spændingskildens +pol og metrets strømindgang.

Brug metrets områdevælger til at få vist spændingsfald eller strømstyrke eller benyt Multitabel i Datalyse til at måle spændingsfald og strømstyrke samtidigt.

Vælges en (vernier)-sonde under grafisk måling, vil de beregnede værdier blive vist under målingerne på DMG-multimetret. Det kan lade sig gøre, fordi man kan sende data til DMGs display.

Producent:

Steinegger GMbH
Sagenbuck 6
D-78262 Gailingen