Ecolog ECL-4


Menu i Datalyse

Mål på 1 indgang
Vis måling
Mål på flere indgange
Indstil log...
Hent log

Ecolog har 5 indbyggede sensorer til måling af temperatur, lys, tryk, relativ fugtighed og lydstyrke. Desuden kan der tilsluttes 2 eksterne sensorer (0-5V).

Opløsningen er 8 bit og hukommelsen er 8KB.

Der kan måles online og offline. Ved offline-målinger indstilles ecologgen først fra pc'en. Loggeren kan indstilles til at starte på et bestemt tidspunkt eller ved tryk på run-tasten.

Når loggen hentes i Datalyse indsættes målingerne i tabellen og graferne tegnes. Samtidig kopieres indholdet (max 64k) til klippebordet, så indholdet fx kan indsættes i et regneark.

Antallet af målinger afhænger af antallet af valgte sonder. Fra 8KB = 8192 målinger ved en sonde til 8192/7 = 1170 målinger ved 7 sonder.

Tiderne går fra 0.1 s til 1 time.

Forhandler: Søren Frederiksen A/S

Fourier Systems, Israel: www.fourier-sys.com