ThermoSpectronic: Genesys 6, 8, 10, 20, 

Unicam Helios e

Spectronic 301


Genesys 6

Menu i Datalyse:

Måling ved en bølgelængde
Bølgelængdescan
Basislinie
Nulstil værdi

Datalyses terminalprogram kan også benyttes i forbindelse med spektrofotometret.

Genesys 6 forbindes med pc'en med et almindeligt serielt kabel, dog skal kablet være forsynet med 9-polet hunstik ved apparatet. Man kan eventuelt købe et konverter stik.

Baudrate 19200, ingen paritet, 1 stop, 8 databit.

kommando MODEL for model og REV for software version.

Kommandoen »SAMPLE« får spektrofotometret til at sende absorbansen til pc'en.

Bølgelængdeinterval: Model UV: 190 nm - 1100 nm

Der kan måles absorbans og transmittans og koncentration. Spektral båndbredde 1,8 nm.


Genesys 8   

Menu i Datalyse:

Måling ved en bølgelængde
Bølgelængdescan

Genesys 8 forbindes med pc'en med nul-modem (hun-han) kabel.

Baudrate 9600, ingen paritet, 1 stop, 8 databit.

Genesys 8 kan scanne et spektrum, når det benyttes off-line. For hvert scan vælges startbølgelængde og slutbølgelængde. Et scan består af to processer, 1 basismålingen og 2 selve scannet. Det er lidt besværligt og langsomt.

Desværre har Genesys 8 ikke kommandoer til scan. Derfor foretages et scan fra Datalyse ved først at måle basis. Dette scan anbringes i søjle C i tabellen. Ved efterfølgende scan fratrækkes basis automatisk. Metoden forudsætter blot, at man foretager målinger ved de samme bølgelængder, som er gemt i tabellen. Genesys 8 scanner langsomt på denne måde. Vælg store step, fx 10 nm.

Denne metode er ikke så god som et rigtigt scan, og man kan lige så godt benytte det billigere apparat Genesys 20.


Genesys 10 

Menu i Datalyse:

Måling ved en bølgelængde
Bølgelængdescan
Basislinie
Nulstil værdi

Datalyses terminalprogram kan også benyttes i forbindelse med spektrofotometret.

Genesys 10 forbindes med pc'en med et almindeligt serielt kabel, dog skal kablet være forsynet med 9-polet hunstik ved apparatet. Man kan eventuelt købe et konverter stik.

Baudrate 19200, ingen paritet, 1 stop, 8 databit.

kommando MODEL for model og REV for software version.

Kommandoen »SAMPLE« får spektrofotometret til at sende absorbansen til pc'en.

Bølgelængdeinterval:

Model UV: 190 nm - 1100 nm
Model VIS: 325 nm - 1100 nm

Der kan måles absorbans og transmittans og koncentration. Spektral båndbredde 5 nm.

Basiscan:

Ved Bølgelængdescan vises resultaterne løbende på skærmen, og når scannet er tilendebragt kopierer datalyse målingerne til tabellens søjle A og B. Måles Basisscan anbringes målingerne i tabellen i søjle A og søjle C. Ved efterfølgende bølgelængdescan fratrækkes værdierne i søjle C automatisk

Et bølgelængdescan foretages således i to omgange:

Først måles basis på et tom glas. Dernæst måles på opløsningen. Desværre fås nemt "over-range error", så Genesys 10 er ikke egnet til scanning.


Genesys 20, version 1,11

Menu i Datalyse:

Måling ved en bølgelængde
Bølgelængdescan
Basislinie
Nulstil værdi

Datalyses terminalprogram kan også benyttes i forbindelse med spektrofotometret.

Spectronic 20 Genesys forbindes med pc'en med et almindeligt serielt kabel, dog skal kablet være forsynet med 9-polet hunstik ved apparatet. Man kan eventuelt købe et konverter stik.

Baudrate 9600, ingen paritet, 1 stop, 8 databit. Kommando MODEL for model og REV for software version.

Kommandoen »SND« får spektrofotometret til at sende absorbansen til pc'en.

Bølgelængdescan og basislinie:

Ved Bølgelængdescan vises resultaterne løbende på skærmen, og når scannet er tilendebragt kopierer datalyse målingerne til tabellens søjle A og B. Man kan herefter kopiere søjle B til fx søjle C som en søjleoperation. Ved en ny måling slettes tabellen ikke, men søjle A og B overskrives, når scannet er tilendebragt.

Et bølgelængdescan foretages således i to omgange:

Først måles på et tom glas og søjle B kopieres til søjle C. Dernæst måles på opløsningen.

Når begge målinger er foretaget beregnes søjle D som B-C. Herefter afbildes søjle D som funktion af bølgelængden.

Det er lidt besværligt, men man kan gemme tabellen med referencen, så man starter en øvelse med at hente en tabel, vælge apparat og foretage bølgelængdescan. Dette forudsætter blot, at man foretager målinger ved de samme bølgelængder, som er gemt i tabellen.

Desværre kan apparatet kun sende absorbans til pc'en. Det er heller ingen kommando til at se hvilken bølgelængde apparatet er indstillet til.

Spectronic 301 kan begge dele! Det vil være ret nemt at rette denne softwarefejl! Desuden har apparatet kun en celle.


Unicam Helios e, versions 2.00

Menu i Datalyse:

Måling ved en bølgelængde
Bølgelængdescan
Basisscan
Nulstil værdi

Datalyses terminalprogram kan også benyttes i forbindelse med spektrofotometret.

Unicam Helios e forbindes med pc'en med et almindeligt serielt kabel, dog skal kablet være forsynet med 9-polet hunstik ved apparatet. Man kan eventuelt købe et konverter stik.

Baudrate 9600, ingen paritet, 1 stop, 8 databit. Kommando MODEL for model og REV for software version.

Kommandoen »SND« får spektrofotometret til at sende absorbansen til pc'en. Apparatet kan måle absorbans, transmittans og koncentration, men desværre kun sende absorbans til pc'en!

Bølgelængdescan og basislinie:

Ved Bølgelængdescan vises resulterne løbende på skærmen, og når scannet er tilendebragt kopierer datalyse målingerne til tabellens søjle A og B. Måles Basiscan anbringes målingerne i tabellen i søjle A og søjle C. Ved efterfølgende bølgelængdescan fratrækkes værdierne i søjle C automatisk

Et bølgelængdescan foretages således i to omgange:

Først måles basis på et tom glas. Dernæst måles på opløsningen.

Unicam Helios importeres af Bie & Berntsen A/S, tlf: 42 94 88 22.

Forhandler Müller+Sørensen. tlf: 43 99 68 00


Spectronic 301

Menu i Datalyse:

Måling ved en bølgelængde
Bølgelængdescan
Basislinie, til bølgelængdescan

Datalyses terminalprogram kan også benyttes i forbindelse med spektrofotometret.

Spectronic 301 forbindes med pc'en med et almindeligt serielt kabel, dog skal kablet være forsynet med 9-polet hunstik ved apparatet. Man kan eventuelt købe et konverter stik.

Baudrate 1200, ingen paritet, 1 stop, 8 databit. Ingen kommando for version.

Kommandoen »SND« får spektrofotometret til at sende data til pc'en. Denne kommando benyttes derfor også i Datalyse til at teste forbindelsen til apparatet.

Basislinie:

Ved Bølgelængdescan vises resultaterne løbende på skærmen, og når scannet er tilendebragt kopierer datalyse målingerne til tabellens søjle A og B. Måles basisscan anbringes målingerne i tabellen i søjle A og søjle C. Ved efterfølgende bølgelængdescan fratrækkes værdierne i søjle C automatisk.

Et bølgelængdescan foretages således i to omgange:

Først måles basis på et tom glas. Dernæst måles på opløsningen.

Spectronic 301 er fra 1992. Altså et »gammelt« apparat. Rungsted Gymnasium for yderligere oplysninger om spektrofotometret. Det forhandles ikke mere!

Ny driver 28/1 2003

Kommunikationen er ændret, så der benyttes handshake. Ved bølgelængdescan er der indsat mulighed for pause efter indstilling af bølgelængde og måling. Det giver mere stabile målinger.


web: www.thermo.com

Helios  importeres af Bie & Berntsen A/S, tlf.: 42 94 88 22.

Genesys importeres af VWR international, tlf.: 43 86 87 90. http.//dr.vwr.com/app/Home

Geenesys 20 forhandles også af  Müller + Sørensen. tlf.: 43 99 68 00