Hameg 8130 Function Generator


Menu i Datalyse:

Download data fra søjle 2 i tabellen.
Læs Arbitrære data til søjle 2 i tabellen.
Reset indstillinger til default værdier
Aktiver Sweep (husk også output ON)
Afbryd Sweep
Trig, Sweep startes.

Baudrate 19200, ingen paritet, 1 stop, 8 databit. Kommando "#VR" for version.

Hameg har automatisk baudrate detektion. Hameg forventer et space (#32) som det første tegn i den serielle kommunikation og beregner baudraten ud fra dette. Kablet er krydset, se Digital Meter, ældre udgave

Hameg 8130 Funktions generator har følgende specifikationer:

Frekvens: 10 mHz til 10 MHz
Opløsning: 5 cifre med en nøjagtighed på ±(1 ciffer + 5mHz)
 
Bølgeformer: sinus, firkant, puls, rampe, trekant og arbitrær.
Input: kontinuert, gate, trig
Output: 50 ohm
DC Offset: -7.5V til 7.5V
Trigger Output: rampe (følger sweep)
Sweep: tid fra 20 ms til 100 s
Amplitude Modulation: via eksternt signal

Den arbitrære bølgeform består af X: 1024; Y: 1024 (10 bit) punkter. Man kan altså lave sit helt eget signal og det huskes af Hameg, når apparatet slukkes.

Man kan downloade et signal på følgende måde:

I Datalyse vælges Vis | Tabel, og i tabellen vælges Funktioner | Format. Her vælges 1024 rækker. Disse udfyldes så med tal i søjle A fra 1 til 1024. Anbring nu markøren i søjle B og vælg funktion, fx. 0.4*a.

Man skal huske, at y-værdierne skal ligge mellem -511 og 512. (Datalyse vil automatisk klippe »bund« og »top« af søjle B, så man skal blot tænke på, at tallene ikke må være for små. Det vil være ret dårligt med sin(A), men det vil være ret godt med 500*sin(2*pi/360*A)

Hameg har også kommandoer til indstilling af frekvens og amplitude..., men det har jeg valgt ikke at lægge ind i Datalyse. Det er overflødigt, da panelet er logisk og nemt at betjene og da funktionerne som nævnt kun er til indstilling.

Trig funktionen kan benyttes til at starte et sweep på et bestemt tidspunkt. Så behøver man ikke at tilslutte et signal til Gate/Trig indgangen.

Det var ønskeligt om man kunne læse den øjeblikkelige frekvens ved et sweep, men det kan man ikke. Bemærk dog, at Hameg 8130 i Datalyse kan vælges sammen med et andet apparat. Her kan man så vælge retur for hver måling og på den måde få sammenhørende værdier af frekvens og en anden fysisk størrelse.