Hameg oscilloskoper


HM407, HM1507-2

Menu i Datalyse

Enkelt skopbillede
Løbende skopbillede

Baudrate 38400, ingen paritet, 2 stop, 8 databit. Kommando "id?" for version.

Hameg har automatisk baudrate detektion. Hameg forventer et space (#32) som det første tegn i den serielle kommunikation og beregner baudraten ud fra dette.

Når Datalyse læser et skopbillede, sendes først et space (#32) til Hameg, herved overtager Datalyse kontrollen. Så sendes en række kommandoer og data returneres. Der afsluttes med kommandoen "RM0", som afbryder fjernkontrollen.

Hamegs frontpanel kan derfor ikke benyttes, medens en måling foretages. Ved »Løbende skop«, er der indlagt en pause på 2 sekunder mellem hvert billede. Det er nok til, at man kan indstille knapperne. Lysdioden "RO" ved siden af Autoset lyser, når Hameg er fjernbetjent.

Det digitale skopbillede består af 2048 bytes. Skærmen er 8 tern høj, og hver tern svarer til 25 bit. De 8 tern svarer således til 200 bit. Det er faktisk gennemtænkt, for det betyder, at der ikke fås overløb (underløb) før funktionen går ovenud (nedenud) af billedet med mere end 1 tern.

I Datalyse slås de 2048 bytes sammen til 1024 værdier og desuden foretages en udglatning, så hvert målepunkt er beregnet vha. 6 målte værdier (bytes).

Cursoren og offset og andre værdier på skopet er nøjagtigere bestemt, her er opløsningen 1000 bit pr tern.

Betjeningen er yderst logisk! Det er ikke muligt, at lave det bedre fra en pc. Men pc'en er vældig god som storskærm og til analyse af de målte data.

Hameg 407 100 Mhz/40MHz har Autoset, grafisk cursor, hukommelse til alle indstillinger og flere andre smarte finesser.

Hameg 1507-2 150Mhz/200MS/s har iøvrigt samme funktioner som 407.

Jeg har tidligere på dette sted skrevet om fejl i Hameg. Det var desværre min fejl. Denne fejl er nu rettet i Datalyse. (25/2 1999).

Forslag til forbedring:

Data for hver kanal indeholder 2048 bytes, man kan overføre en del af disse data, idet man kan angive start og antal bytes.

Det kunne også være interessant, om man kunne angive en tæthed, således, at hver 2. byte (hver 10. byte) overføres. Tit kan man jo få et udmærket billede med færre punkter end 2048, og det tager nogen tid at overføre 2048 bytes for hver kanal. (jeg benytter 38400 baud). Kunne der overføres færre data, ville pc, bedre kunne bruges som skop.


HM205-3

Menu i Datalyse:

Enkelt skopbillede
Indstillinger

Baudrate 9600, ingen paritet,1 stop, 8 databit. Kommando "id?" for version. Der benyttes et standardkabel. Interfacet HO 79-4 er monteret på skopets bagside. Det er af ældre dato!

HM205 har kun nogle få kommandoer til læsning af skopbilledet. Skopet kan ikke styres fra pc'en. Før læsning af et billede skal man:

Det digitale skopbillede består af 2048 bytes. En byte svarer til 9 tern. Skærmen er 8 tern høj, og hver tern svarer derfor til 28.4 bit. Det er faktisk gennemtænkt, for det betyder, at der ikke fås overløb (underløb) før funktionen går ovenud (nedenud) af billedet med mere end ½ tern.

Skærmen er 10 tern bred og opløsninger er 200 bit pr tern. I Datalyse slås de 2048 bytes sammen til 1024 værdier og desuden foretages en udglatning, så hvert målepunkt er beregnet vha. 6 målte værdier (bytes).

Da HM205 ikke har kommandoer til læsning af skopets indstillinger, må man vælge dem i Datalyse i menuen Indstillinger. Man kan vælge time/div og volts/div for hver kanal og man kan vælge, om man vil læse en eller begge kanaler.