Hitachi U-1100, U-2001


Hitachi U-1000, U-1100 spektrofotometer

Menu i Datalyse:

Måling ved en bølgelængde
Bølgelængdescan
Basislinie
Nulstil absorbans

Baudrate 4800, lige paritet, 2 stop, 7 databit. Ingen kommando for version.

Bølgelængdeinterval:

U-1000: 325 nm - 1100 nm
U-1100: 200 nm - 1100 nm

Man kan ikke fra pc'en se, om Hitachi er indstillet til at måle absorbans, transmittans eller koncentration. Vil man måle transmittans, må man manuelt indstille apparatet og rette enheden fra absorbans til transmittans i Datalyse.

Scan:

Hitachi U-1100 kan ikke scanne et spektrum, derfor gennemløbes bølgelængdeintervallet i Datalyse. Måles basislinie anbringes tallene i søjle C i tabellen. Når basis er målt, vil søjle C i tabellen automatisk blive fratrukket ved scan. Fås overflow (>= 3.000) eller underflow (<=-0.500) så fortynd opløsningen eller indskrænk bølgelængdeintervallet til fx [400 nm; 800 nm] og husk at en almindelig cuvette absorberer i UV-området.

Bemærkninger:

Hitachi benytter et null-modem kabel, det er 25 polet han ved apparatet. Kablet kan købes i handelen.

Fås ikke forbindelse til Hitachi, så indstil baudrate, paritet, databit og stopbit, som beskrevet i manualen til det ovenfor anførte.

Hitachi beeper, hvis det får en forkert kommando! Det kan forekomme ved indstilling af apparatet, da det fx tager 15 sekunder, at tænde uv-lampen og indtil 30 sekunder, at gå til en ny bølgelængde. Prøv igen! Tænd eventuelt selv UV-lampen.

Datalyse indstiller apparatet til remote kontrol. Men kontrollen frigives efter hver måleserie.

Datalyse tester om lamperne er tændt og tænder automatisk den visuelle lampe. UV-lampen tændes, hvis bølgelængden indstilles til mindre end 350 nm. Når lamperne tændes fra pc'en slukker Hitachi automatisk, når remote kontrol frigives efter endt måleserie.

Hitachi U-1000 er ikke testet i Datalyse! Undgå bølgelænger under 325 nm!


Hitachi U-2001 spektrofotometer

Menu i Datalyse

Tabelmåling

Hitachi U-2001 sender løbende til pc'en og Datalyse anbringer resultaterne i tabellen.

List interval indstilles i menuen instr setup på Hitachi.

Print format skal indstilles til ét sæt data på hver linie.

Et Wave-Length Scan sendes med de største bølgelængder først. Benyt funktion / Sorter i datalyse før graftegning.

Kablet er et standard null-model kabel, som kan købes i handelen.

Baudrate 4800, ingen paritet, 1 stop, 8 databit. Ingen kommando for version.

Modtag terminator skal sættes til CR (ikke CR+LF), Kommandoer til apparatet afsluttes med LF alene (ikke CR eller CR+LF).

Auto serial output skal sættes til ON

Se kapitel 11 Calibration i manualen.

Remote Control benyttes ikke! Det er desværre noget hø! Prøv eventuelt selv, at eksperimentere med kommandoerne vha. Terminal-menuen i Datalyse eller vha. Windows-programmet Terminal. Det burde være muligt med en enkelt kommando at få sendt data hørende til en graf til pc'en, men det kan man ikke (eller jeg har ikke fundet fidusen).

Det er altså kun muligt at overføre data til pc'en under selve målingen.

Forbedring april 2005

Det er nu muligt at bruge Terminal menuen til at modtage et scan fra Hitachi og efterfølgende at kopiere resultaterne fra memoen til tabellen i Datalyse eller til Excel


Af de to testede apparater er U-1100 velegnet til dataopsamling, mens U-2001 mindre velegnet.