Håndholdte instrumenter fra IMPO


 • Conductivity Meter
 • Lux-Meter 1540-10
 • Manometer/Barometer
 • O2-Meter type 1560
 • pH-Meter
 • Radioactivity Meter
 • Temperature-Meter
 • Funktioner og betjening

 • Conductivity Meter, version 1.00  

  Menu i Datalyse

  Mål (t, f(t))
  Vis måling

  Multitabel, der måles på en eller flere indgange
  Multigraf, der måles på begge indgange.
  Læs log

  Baudrate 9600, ingen paritet, 1 stop, 8 databit. Kommando "V" for version.

  Ledningsevne-meter med temperaturmåling for automatisk eller manuel temperaturkompensering.


  Lux-Meter 1540-10, version 2.10

  Menu i Datalyse

  Mål (t, f(t))
  Vis måling

  Læs log

  Baudrate 9600, ingen paritet, 1 stop, 8 databit. Kommando "V" for version.

  Bølgelængdeområde: 380 - 760 nm

  Intensitet: 0,1 - 100 Lx eller 0 - 300 kLx

  Sensoren er kalibreret fra fabrikken og offset og faktor er påtrykt sensoren. Vil man se kalibreringsværdierne eller indtaste nye kalibreringsværdier i instrumentet, gøres dette ved at gå ind i Hold og derefter Cal menuen, her kan kalibreringsdata så indtastes.


  Manometer/Barometer, version 1.00

  Menu i Datalyse

  Mål (t, f(t))
  Vis måling

  Multitabel, der måles på en eller flere indgange
  Multigraf, der måles på begge indgange.
  Læs log

  Baudrate 9600, ingen paritet, 1 stop, 8 databit. Kommando "V" for version.

  Manometer/barometer kan måle måle tryk vha. 2 forskellige sensorer:

  0-1300 hPa
  500-7000 hPa

  Desuden har instrumentet en intern føler.

  Sensorerne er kalibreret fra fabrikken og offset og faktor er påtrykt sensoren. Før måling med de eksterne sensorer skal kalibreringsværdierne indtastes i instrumentet. Dette gøres ved at gå ind i Hold og derefter Cal menuen, her kan kalibreringsdata så indtastes. Den pågældende sensor skal være tilsluttet instrumentet før man går ind i Hold / Cal menuen, således at instrumentet ved hvilke data der er til hvilken sensor.

  Instrumenterne kan gemme 2 sæt kalibreringsdata, et sæt for en 0-1300 sensor og et sæt for en 500-7000 sensor.

  Valg af enhed: mmHg, hPa eller psi foretages ved at trykke på ON og pil op samtidigt, når instrumentet er slukket. Vælg nu enhed ved at trykke på pil op eller ned af afslut med at trykke på Cal.


  O2-Meter type 1560, version 1.03

  Menu i Datalyse

  Mål (t, f(t))
  Vis måling

  Multitabel, der måles på en eller flere indgange
  Multigraf, der måles på begge indgange.
  Læs log

  Baudrate 9600, ingen paritet, 1 stop, 8 databit. Kommando "V" for version.

  O2-Meteret har to måleområder:

  0-30 mg O2/L eller
  0- 200 %

  Apparatet har automatisk temperatur og lufttryk kompensering. Temperaturen måles via sonden og trykket måles internt i instrumentet. Ved Mål (t, f(t)) kan man måle iltkoncentration, temperatur eller tryk. Ved multitabel eller multigraf kan man måle alle 3 størrelser.


  pH-Meter, version 1.00

  Menu i Datalyse

  Mål (t, f(t))
  Vis måling

  Multitabel, der måles på en eller flere indgange
  Multigraf, der måles på begge indgange.
  Læs log

  Baudrate 9600, ingen paritet, 1 stop, 8 databit. Kommando "V" for version.


  Radioactivity Meter, version 1.00

  Menu i Datalyse

  Pulse
  Læs log

  Baudrate 9600, ingen paritet, 1 stop, 8 databit. Kommando "V" for version.


  Temperature-Meter, version 1.20

  Menu i Datalyse

  Mål (t, f(t))
  Vis måling

  Multitabel, der måles på en eller flere indgange
  Multigraf, der måles på begge indgange.
  Læs log

  Baudrate 9600, ingen paritet, 1 stop, 8 databit. Kommando "V" for version.

  Temperatur-meter (differentiel) måler temperaturen vha. 2 stk. NiCr-Ni termoelementer, med samtidig visning af begge temperaturer, eller differens samtidig med den ene temperatur.

  Metret er det første i en ny serie af apparater, med datalog, link til fjerndisplay og andre apparater, der kan måle synkront. Apparatets funktioner fremgår af nedenstående tabel.


  Funktioner og betjening

  Funktioner og betjening er ens for alle apparater, men de viser selvfølgelig noget forskelligt.

  HOLD, CAL, MODE, SET, AVG, MIN, MAX

  Funktion vælges med Up og Dn.

  Funktion Aktiver funktion Indstil Godkend Fortryd
  Vis t1, t2, t1-t2   Up / Dn    
  CALibrering
  Hold, Up, Hold
  Up / Dn
  Up / Dn
  CAL af t1
  CAL af t2
  OFF
  MODE LINK Hold, 2*Up, Hold Dn CAL OFF
  MODE REMOTE Hold, 2*Up, Hold Up CAL OFF
  SET automatisk log Hold, 3*Up, Hold Up / Dn CAL OFF
  SET manuel log Hold, 3*Up, Hold   CAL OFF
  Manuel log Hold, Hold      
  AVG, vis Hold, 3*Dn     OFF (afslut)
  MINimum, vis Hold, 2*Dn Up / Dn CAL OFF (afslut)
  MAXimum, vis Hold, Dn Up / Dn CAL OFF (afslut)
  MINimum, bjælke Hold, 2*Dn, Hold Up / Dn CAL OFF
  MAXimum, bjælke Hold, Dn, Hold Up / Dn CAL OFF

  Betegnelserne refererer til termometrets frontpanel:

  CAL burde hedde OK Hold burde hedder MENU.

  Fortryd burde være OFF eller ESC. I manualen benyttes Hold for fortryd, men OFF virker på samme måde.