Jenway instrumenter


 • Jenway 9200 DO2 Meter
 • Jenway 6300, 6305 spektrofotometer
 • Jenway 6400, 6405 spektrofotometer
 • Jenway 3310, 3320 pH Meter 

 • Jenway 9200 DO2 Meter 

  Menu i Datalyse:

  Læs log
  Terminal

  Baudrate 1200, ulige paritet, 2 stop, 7 databit. Ingen kommando for version.

  Kablet er specielt, idet apparat ligger i en vugge og der er infrarød forbindelse mellem apparat og vugge.

  Læs log:

  Hver gang man man trykker på DO2 metrets Memory knap, gemmes en måling. Der kan højst gemmes 100 målinger i apparatets log. Loggen kan overføres til tabellen i Datalyse. Hver linie i loggen indeholder måling af koncentration, temperatur og tryk og tidsstempel. Ud fra tidsstemplet udregnes en løbende tid i sekunder. Det gør det muligt at tegne en graf fx over koncentrationen som funktion af tiden.

  Terminal:

  Jenway DO2 metret har i nogle menuer en print out funktion. »Udskriften« kan overføres til Datalyse ved at vælge Terminal i Datalyse og print out på Jenway. Klik dernæst på Modtag i menuen i Datalyse.

  Desværre har apparatet ingen kommando til overførsel af løbende målinger!


  Jenway 6300, 6305 spektrofotometer

  Menu i Datalyse

  Måling ved en bølgelængde
  Bølgelængdescan
  Basislinie
  Nulstil værdi

  Datalyses terminalprogram kan også benyttes i forbindelse med spektrofotometret.

  Baudrate 1200, ulige paritet, 1 stop, 7 databit. Ingen kommando for version.

 • Jenway 6300: 320 nm - 950 nm
 • Jenway 6305: 198 nm - 1000 nm (har Xenon lampe)
 • Der kan måles absorbans og transmittans og koncentration. Bemærk, at Jenways panel ikke indstilles i overensstemmelse med målingerne i Datalyse.

  Scan:

  Jenway 6300, 6305 kan ikke scanne et spektrum, derfor gennemløbes bølgelængdeintervallet i Datalyse. Måles basislinie anbringes tallene i søjle C i tabellen. Når basis er målt, vil søjle C i tabellen automatisk blive fratrukket ved scan.

  Har man gemt en tabel med basislinien, kan man starte en øvelse med at hente en tabel, og straks vælge scan. Dette forudsætter blot, at man foretager målinger ved de samme bølgelængder, som er gemt i tabellen.


  Jenway 6400, 6405 spektrofotometer

  Menu i Datalyse:

  Måling ved en bølgelængde
  Bølgelængdescan

  Datalyses terminalprogram kan også benyttes i forbindelse med spektrofotometret.

  Baudrate 1200, ulige paritet, 1 stop, 7 databit. Ingen kommando for version.

 • Jenway 6400: 320 nm - 950 nm
 • Jenway 6405: 190 nm - 950 nm (har deuterium lampe)
 • Når spektrofotometret styres fra pc'en viser apparatets panel: remote controle. Pc'en overtager kontrollen ved at sende kommandoen : R til apparatet og frigiver igen kontrollen ved at sende kommandoen X.

  Man kan undervejs afbryde kontroller vha. returtasten på spektrofotometret. Man kan så foretage manuelle målinger. Vil man atter måle fra pc'en vha. Datalyse, skal Jenway blot stilles tilbage til hovedmenuen.

  Ved bølgelængdemåling kan måles absorbans og transmittans og koncentration. Ved bølgelængdescan kan der måles absorbans og transmittans.

  Scan:

  Ved opstart indlægger spektrofotometret en basislinie. Man bør derfor anbringe et tomt glas i celleholderen. Ved scan fratrække basislinien automatisk.

  Bemærk, at baudraten kun er 1200. Et scan tager derfor flere minutter. Det hjælper lidt, at scanstep kan vælges: 0,2 nm, 1.0 nm og 5.0 nm. Start med at vælge 5.0 nm.


  Jenway 3310, 3320 pH Meter 

  Menu i Datalyse:

  Grafisk måling
  Vis måling
  Terminal

  Baudrate 1200, ulige paritet, 1 stop, 7 databit. Ingen kommando for version. Kablet er standard.

  Når apparatet tilsluttes laves en måling. Man kan herved se, om der er forbindelse til pH-metret. Datalyse vil fx skrive: » 3 6.67pH 21,8'C«. Som man ser, sender apparatet: måling nr., pH og temperatur på samme linie. pH-værdien vises på grafen og pH og temperatur anføres i tabellen.

  Metret har kun 2 kommandoer:

  "D": hent data
  "C": hent sidste kalibrering.

  I terminalprogrammet er kommandoen C indsat, således at det er nemt at få indlæst kalibreringsdata.

  Jenway har en hel serie af pH metre. Indtil videre er kun pH Meter 3310 og 3320 afprøvet.


  Forhandler:

  Buch & Holm, Marielundvej 36, 2730 Herlev. tlf.: 44 91 75 11.

  Jenway Inc: www.jenway.com