Keithley 2000 multimeter


Menu i Datalyse:

Grafisk måling
Vis måling

Baudrate 9600, ingen paritet, 1 stop, 8 databit. Ingen kommando for version (der testes på software version = 1991.0). Kablet er standard.

Inden apparatet kan benyttes til dataopsamling, skal den serielle kommunikation aktiveres. Den er default OFF. Se kapitel 4.6 RS232 operation i manualen.

Hver kommando fra PC'en sætter Keithley i remote tilstand. Dvs. tasterne på Keithley er låste. Keithley kan aktivere tasterne ved at trykke på tasten local. Datalyse indstiller selv apparatet til den ønskede funktion svarende til de grå knapper på Keithley multimetret og der vælges autorange.

Keithley 2000 er et præcisionsmultimeter med mange funktioner, fx internt scan. Disse funktioner er ikke implementeret i Datalyse.