Kursus 3, Datafangst med Datalyse og efterfølgende analyse af data

Idotyl


Eksperiment:

En vægt blev forbundet med serielkabel til computeren og vægten blev tilsluttet via Datalyses apparatmenu.

Et højt bægerglas blev anbragt på vægten, som blev nulstillet.

Lidt mindre end 50 mL vand blev anbragt i glasset.

Datalyse blev sat til at aflæse vægten (2 sekunders interval)

En Idotyltablet blev kastet i vandet. Massen sprang svarende til tablettens begyndelsesmasse. På grund af reaktionen

HCO3-(aq) + H+ (aq) ® H2O(l) + CO2(g)

blev CO2 afgivet fra systemet og massen aftog. Målinger blev foretaget indtil konstant masse. Målingerne blev gemt på disk under navnet IDOTYL.DAT

Analyseresultat

Logaritmisk afbildning af CO2massen i tabletten som funktion af tiden. Der er tale om en første ordens reaktion i de første 2 minutter.

Brusetablet i vand

På basis af målepunkter [1:58] findes regressionslinien

f(t) = 0.594*exp(-0.01882*t)

Hastighedskonstant k = 0.01882 s-1. Halveringstiden er er T=36.83 s.

(Fra Datalyses Memo efter Regress på 58 målepunkter)

Vejledning til analyse af data i IDOTYL.DAT


Ekstra:


Skulle vi ikke lige indtegne en teoretisk model:

Ved lineær regression sættes X for indsættelse af forskrift for f(t). Nu skal du blot vælge f(t) og taste OK. Vælg dernæst almindelige akser.

Grafen skulle gerne se således ud:

Brusetablet i vand, eksponentielt fit

 

H.C. Jensen, Frederikssund Gymnasium