Lambda 2 spektrofotometer


Menu i Datalyse

Måling ved en bølgelængde
Bølgelængdescan
Basislinie
Nulstil absorbans, (transmittans)
Frigiv kontrol

Datalyses terminalprogram kan også benyttes i forbindelse med spektrofotometret.

Baudrate 4800, ingen paritet, 1 stop, 8 databit. Bølgelængdeinterval: 190 nm - 1100 nm

Der kan måles absorbans og transmittans og ved scan 1. til 4. afledet af absorbansen. Måleområdet er [-6; 6] for absorbans og [-300%; 300%] for transmittans. Det er ikke så ringe!

Scan:

Lambda 2 er et dobbeltstrålespektrofotometer, med 2 cuvetteholdere.

Tabellen slettes ikke efter et scan. Flere spektre i det samme bølgelængdeområde kan derfor med fordel gemmes i den samme tabel ved efter et scan at flytte søjle B (absorbansen) til en anden søjle, fx C, D, E, ... En søjle kan trækkes til en ny plads med musen.

Perkin-Elmer Corp. Analytical Instruments, Main Ave. (MS-12), Norwalk, CT 06856 U.S.A.