Light Meter RS 180-7133


Menu i Datalyse:

Grafisk måling

Før brug nulstilles lysmåleren på følgende måde:

Sæt låget på lys-sensoren.
Stil områdevælgeren på 2000 (200) Lux (FC)
Tænd for lysmåleren
Tryk på zero

Herefter er lysmåleren nulstillet og klar til brug.

Ved overload vises øverste segment af 8888 og ved underload vises nederste segment af 8888.

Ved visning større end 999 vises de(t) sidste ciffer i nederste del af displayet.

Baudrate 9600, ingen paritet, 1 stop, 8 databit. Ingen kommando for version.

Kablet er meget simpelt, der er kun 2 ledere:

Center pin RD receive data, pin 2 på 9 polet stik og pin 3 på 25 polet stik.

Ground shield Signal ground, pin 5 på 9 polet stik og pin 7 på 25 polet stik.

Der kan ikke sendes data fra pc'en til lysmåleren, men lysmåleren sender hele tiden data til pc'en. ca. 35 målinger i minuttet.