MetraHIT 22..26S


Menu i Datalyse:

Grafisk måling
Vis måling
Multitabel
, der måles på fra 1 til 6 sammenkoblede MultiHIT

MetraHIT er et kategori III / IV multimeter. Det vil sige højeste grad af sikkerhed! Metret har automatisk spærring for »forkerte« bøsninger.

Sammen med en adapter med infrarød kommunikation kan det benyttes til dataopsamling. Adapteren tilsluttes pc'en med et almindeligt serielt kabel. Ved dataopsamling tænder Datalyse selv for MetraHIT! Kan det være nemmere? Desuden læses apparattype og batterispænding.

MetraHIT kan måle spænding, strømstyrke, resistans, frekvens, temperatur og kapacitet. Displayet viser 5 cifre og metret har autorange.

Ved valg af Multitabel, måles på fra 1 til 6 sammenkoblede MultiHIT.

Kobles flere metre sammen, skal hvert apparats adresse indstilles. Benyt adresse 1 for første apparat. Adresse 2 for andet apparat osv.

Baudrate 9600, ingen paritet, 1 stop, 8 databit.


Forhandler:

Müller + Sørensen

Importør:

Brdr. Jørgensen Instruments
Hanne Nielsens Vej 10
2820 Holte
brj@brj.dk

Fabrikant:

Gossen-Metrawatt
Thomas-Mann-Strasse 16-20
D-90471 Nürnberg
www.gmc-instruments.com