Multilog DB226


Menu i Datalyse

Mål 1-6 indgange
Hent log...

Multilog kan tilsluttes 6 sensorer til måling af temperatur, spænding, lys, tryk og meget andet.

Opløsningen er 10 bit og hukommelsen er 104KB. Loggen kan indeholder 100 forskellige måleserier.

Multiloggen er nem at indstille ved off-line målinger og disse målinger kan så senere overføres til en pc. Målingerne kan startes manuelt eller vha. en triggerfunktion.

Når loggen hentes i Datalyse indsættes målingerne i tabellen og graferne tegnes. Da loggen kan indeholder flere målinger end der kan indsættes i Datalyse overføres loggen samtidigt til klippebordet.

Mål 1-6 indgange...


Tider:

Når tiden pr måling er større end eller lig 0.01 sekund overføres data løbende til pc'en. Når tiden er mindre overføres data først, når alle målingerne er målt og gemt i Multiloggen.

Sensorer:

Multiloggen har 3 sensorindgange, men til hver indgang kan tilsluttes et T-stik, og så kan der måles på indtil 6 sensorer samtidigt.

Sensorerne læses fra filen »Multilog.ini«, som indeholder en liste på 40 sensorer. de første 30 er »indbyggede«, de sidste 10 er brugerdefinerbare. Det kan fx være vernier-sonder. Filen Multilog.ini indeholder:

Nr\Titel\enhed\minimum\maksimum

Man tilføjer en sonde ved at klikke på Multilog.ini i stifinderen og indskrive oplysningerne om sonden: Minimum er værdien ved 0 volt og maksimum er værdien ved 10 volt.

Trigger:

Målingerne kan startes ved at trigge på en af de valgte indgange. Trigningen kan være: stigende-værdi, faldende-værdi, lig med værdi, event eller tidsforsinkelse-tid.

Eksempel: Ved afladning af en kondensator kan med trigge på faldende og fx 5 volt, så starter målingerne, når spændingen er kommet under 5 volt.

Hent log...


En måleserie overføres i pakker på 100 bytes, hvilket kan iagttages i Multilogs display og når serien er overført viser displayet ---Transfer ## -- END

Vælges atter Hent log, overføres næste måleserie.

Forhandler: Søren Frederiksen A/S

Fourier Systems, Israel: www.fourier-sys.com