pHM serien fra Radiometer


  • CDM210 conductivity Meter
  • pHM92 pH meter
  • pHM93 pH meter
  • pHM210 Standard pH meter
  • pHM220 pH meter
  • pHM240 pH/ION meter
  • pHM250 ION analyzer
  • Kommunikation med mere


    CDM210 conductivity Meter

    Menu i Datalyse:

    Grafisk måling af konduktivitet eller ledningsevne.
    Vis måling
    Multitabel, der konduktivitet/ledningsevne, temperatur
    Terminalprogram

    I Datalyse indstilles metret til at måle konduktivitet eller ledningsevne:

    1. konduktivitet S/m
    2. konduktivitet S/cm
    3. resistivitet ohm.m
    4. resisitivitet ohm.cm

    Kommando "?TY" for version.

    Hvis der ikke er forbindelse til apparatet kan det skyldes:

    1. Kommandoen ">CE" ikke er sendt. Denne kommando enabler remote kontrol.
    2. Baudrate eller kabel, se kommunikation.

    pHM92 pH meter

    Menu i Datalyse:

    Grafisk måling af pH
    Vis måling

    Ved måling skal apparatet vise pH i mV eller pH. Datalyse detekterer selv enheden, men det vil være noget rod, at skifte under selve dataopsamlingen!

    Ingen kommando for version, men der laves en måling.

    Hvis der ikke er forbindelse til apparatet kan det skyldes baudrate eller kabel, se kommunikation.

    Ps: pHM92 var med i min første version af Datalyse til DOS, men er først testet i windowsversionen den 10/10 2000.


    pHM93 pH meter

    Menu i Datalyse:

    Grafisk måling af pH
    Vis måling
    Multitabel, der måles pH og temperatur
    Terminalprogram

    Ved måling skal apparatet vise pH i mV eller pH. Datalyse detekterer selv enheden, men det vil være noget rod, at skifte under selve dataopsamlingen!

    Ingen kommando for version, men der laves en måling.

    Hvis der ikke er forbindelse til apparatet kan det skyldes:

    1. Baudrate eller kabel, se kommunikation.
    2. Printout formatet skal sættes til <Result> og ikke All.
      Apparatet sender 7 linier tekst til pc'en. Selve målingen skal klippes ud af denne tekst. Er indstillingen ikke korrekt, kan datalyse ikke finde resultatet.
    3. Du har trykket på GLP! Det bevirker, at apparatet med hver måling sender et resume af indstillingerne! Igen kan datalyse ikke finde resultatet!

    Styrke ved apparatet:

    Apparatet kan måle pH med 3 decimaler.

    Svaghed ved apparatet:

    Apparatet kan indstilles på frontpanelet med diverse trykknapper fx. piletaster. Det er for besværligt at lave de tilsvarende indstillinger fra pc'en.

    Apparatet sender ikke et sluttegn, fx eof. Det er et problem, når der sendes flere linier tekst for hver måling.


    pHM210 Standard pH meter

    Menu i Datalyse:

    Grafisk måling af pH eller temperatur
    Vis måling
    Multitabel, der måles pH og temperatur
    Terminalprogram

    I Datalyse vælges indstilling af måling:

    1. pH
    2. pH i mV
    3. temperatur

    Kommando ?TY for version.

    Hvis der ikke er forbindelse til apparatet kan det skyldes baudrate eller kabel, se kommunikation.


    pHM220 pH meter

    Menu i Datalyse

    Grafisk måling af pH
    Vis måling
    Multitabel, der måles pH og temperatur
    Terminalprogram

    Ved måling skal apparatet vise pH i mV eller pH. Datalyse detekterer selv enheden, men det vil være noget rod, at skifte under selve dataopsamlingen!

    Ingen kommando for version, men der laves en måling.

    Hvis der ikke er forbindelse til apparatet kan det skyldes baudrate eller kabel, se kommunikation.


    pHM240 pH/ION meter

    Menu i Datalyse

    Grafisk måling af pH
    Vis måling
    Multitabel, der måles pH og temperatur
    Terminalprogram

    Ved måling skal apparatet vise pH i mV eller pH. Datalyse detekterer selv enheden, men det vil være noget rod, at skifte under selve dataopsamlingen!

    Apparatet kan også måle ion-koncentration, men det er endnu ikke lagt ind i Datalyse.

    Ingen kommando for version, men der laves en måling.

    Hvis der ikke er forbindelse til apparatet kan det skyldes:

    1. Baudrate eller kabel, se kommunikation
    2. Du har trykket på GLP! Det bevirker, at apparatet med hver måling sender et resume af indstillingerne! Igen kan datalyse ikke finde resultatet!

    Styrke ved apparatet:

    Apparatet kan måle pH med 3 decimaler.

    Svaghed ved apparatet:

    Apparatet kan indstilles på frontpanelet med diverse trykknapper fx. piletaster. Det er for besværligt at lave de tilsvarende indstillinger fra pc'en.

    Apparatet sender ikke et sluttegn, fx eof. Det er et problem, når der sendes flere linier tekst for hver måling.


    pHM250 ION analyzer

    Menu i Datalyse

    Grafisk måling af pH
    Vis måling
    Multitabel, der måles pH og temperatur
    Terminalprogram

    Ved måling skal apparatet vise pH i mV eller pH. Datalyse detekterer selv enheden, men det vil være noget rod, at skifte under selve dataopsamlingen!

    Apparatet kan også måle ion-koncentration, men det er endnu ikke lagt ind i Datalyse.

    Ingen kommando for version, men der laves en måling.

    Hvis der ikke er forbindelse til apparatet kan det skyldes baudrate eller kabel, se kommunikation.


    Kommunikation med mere:

    Baudrate 9600, ingen paritet, 1 stop, 8 databit.

    Kablet er et 0-modemkabel, dvs. er hun i begge ender og lederne er krydset:

    2 til 3 og 3 til 2 (data)
    8 til 4 og 4 til 8 (kontrol), hvis stikket er 9 polet.
    eller
    5 til 20 og 20 til 5 (kontrol), hvis stikket er 25 polet.

     

    www.radiometer.dk