TitroLine 96 Titrator og Titronic Basic


TitroLine 96

Menu i Datalyse:
Grafisk måling
Start titrer
Stop titrer
Læs data

Baudrate 4800, ingen paritet, 2 stop, 7 databits. Der er kommando for version.

Kablet ser således ud:

pin 1: TxD
pin 2: RxD
pin 3: Gnd
pin 4: not used

Grafisk måling:

Ved grafisk måling læses pH, og der doseres. Herefter venter Datalyse på klarsignal fra titratoren og venter samtidigt med næste måling til tid pr måling er gået. Jo længere tid pr måling, jo længere pause fås fra dosering til måling af pH. Efter endt måling kopieres grafen til tabellen.

Start titrer:

Her benyttes titratorens indstillinger. Disse skal altså være valgt på forhånd. Målte værdier (Vol/mL, pH, t/s) gemmes i titratoren.

Stop titrer:

Titreringen stoppes og slutdata skrives i memoen i Datalyse.

Læs data:

Målte værdier overføres til tabellen i Datalyse.


Titronic Basic

Menu i Datalyse:
Grafisk måling

Baudrate 4800, lige paritet, 2 stop, 7 databit.

Vælges 2 apparater i Datalyse kan Titronic Basic være det ene. Man kan så vælge forskellige former for målinger:

Tabel
(t,y1, y2)-graf
(x,y)-graf

Hvis man vælger (x,y)-graf, bør Titronic Basic tilsluttes den »laveste« com-port, idet man nok vil have volumen, V/mL på 1.aksen og fx absorbans på 2. aksen.

Vælges 2 apparater, kan man vælge mellem:

1: ingen dosis
2: 0.05 mL dosis

Fabrikant: Schott Instruments