Turbiditets kit fra Honeywell


Menu i Datalyse:

Mål (t, f(t))
Multitabel, der måles på en eller flere indgange

Baudrate 2400, ingen paritet, 1 stop, 8 databit.

Apparatet kan måle turbiditet, ledningsevne og temperatur. Turbiditet måles vha. af en lyskilde og to lyssensorer. Den ene lyssensor måler transmitteret lys og den anden sensor måler spredt lys. Turbiditetet beregnes som spredt lysintensitet divideret med transmitteret lysintensitet. Værdien i FTU enheder beregnes i Datalyse vha. en kalibreringskurve i manualen.

Ledningsevne og temperatur beregnes også vha. kalibreringskurver.

Turbiditet kan måles i intervallet [0; 4000 FTU]
Ledningsevne i intervallet [0; 15 mS]
Temperatur i intervallet [20°C; 60°C]

Apparatet har en reaktionstid på 1,3 sekund ved turbiditetsmåling. Derfor er mindste tidsinterval sat til 2 sekunder, altså højst 30 målinger i sekundet. Ved måling af ledningsevne eller temperatur er mindste tidsinterval 1 sekund.

Ved grafisk måling (t, f(t)) vælges mellem:

Turbiditet,
transmitteret lys
spredt lys
ledningsevne
temperatur

Ved Multitabel måles alle parametre.

Ved måling i tabel er mindste tidsinterval 5 sekunder.

Apparat er udlånt af Eske Bruun, Silkeborg Amtsgymnasium