Ultrospec spektrofotometer


Ultrospec 3000
Ultrospec II

Ultrospec 3000

Menu i Datalyse:

Måling ved en bølgelængde
Bølgelængdescan

Datalyses terminalprogram kan også benyttes i forbindelse med spektrofotometret, men ikke til scan, da data sendes pakket.

Baudrate 19200, ingen paritet, 1 stop, 8 databit. Kommando "id" for version. Ultrospec 3000 benytter et krydset kabel, se Digital Meter

Når spektrofotometret styres fra pc'en viser apparatets panel: remote controle. Pc'en overtager kontrollen ved at sende kommandoen : control til apparatet og frigiver igen kontrollen ved at sende kommandoen release.

Ved bølgelængdemåling kan måles absorbans og transmittans. Ved bølgelængdescan kan der kun måles absorbans.

Referancemåling:

Ved Bølgelængdescan sendes scannet som en pakke til pc'en. Efter ca. 10 sekunder vises det på skærmen og i tabellen i søjle A og B. Man kan herefter kopiere søjle B til fx søjle C som en søjleoperation. Ved en ny måling slettes tabellen ikke, men søjle A og B overskrives, når scannet er tilendebragt.

Et bølgelængdescan foretages således i to omgange:

Først måles på et tom glas og søjle B kopieres til søjle C. Dernæst måles på opløsningen.

Når begge målinger er foretaget beregnes søjle D som B-C. Herefter afbildes søjle D som funktion af bølgelængden.

Det er lidt besværligt, men man kan gemme tabellen med referencen, så man starter en øvelse med at hente en tabel, vælge apparat og foretage bølgelængdescan. Dette forudsætter blot, at man foretager målinger ved de samme bølgelængder, som er gemt i tabellen.

Ultrospec 3000 har en basislinie, men alligevel bør man gøre som beskrevet ovenfor.

Ps. Ved scan sendes data pakket, 3 bytes for hver måling. Pharmacia har ikke kunnet oplyse mig om dataformatet! Jeg kan derfor ikke garantere, at fortolkningen er korrekt!

Det må også bemærkes, at spektrofotometret kan mere end der er koder til i den serielle kommunikation. Pharmacia Biosystems i Danmark siger da også ligeud, at de hellere vil sælge deres egen software, end understøtte udviklingen af anden software.


Ultrospec II

LBK Ultrospec II Spektrofotometeret forbindes med pc'en med et almindeligt serielt kabel.

Baudrate 600 (9600), ingen paritet, 1 stop, 8 databit. Ingen kommando for version.

9600 i parentes betyder, at indstillingen ændres af Datalyse når apparatet er valgt.

Kommandoen »STATUS« får spektrofotometret til at sende data til pc'en. Denne kommando benyttes derfor også i Datalyse til at teste forbindelsen til apparatet.

LBK Ultrospec II er fra 1986. Altså et »ældre« apparat. 


Forhandler:

Pharmacia Biosystems, gydevang 21, 3450 Allerød.

Internet: http://www.biotech.pharmacia.se

Andre apparater fra Pharmacia: Ultrospec 1000, Ultrospec 2000 og Ultrospec 4000.

Ultrospec 2000 har næsten de samme koder som Ultrospec 3000. Jeg formoder derfor, at også dette apparat kan benyttes sammen med Datalyse.