UNICO UV spektrofotometer


Menu i Datalyse:

Måling ved en bølgelængde
Spectrum, bølgelængdescan
Basislinie, bølgelængdescan
Frigiv kontrol

Datalyses terminalprogram kan også benyttes i forbindelse med spektrofotometret. Frederiksen (UNICO) spektrofotometer forbindes med pc'en med et nul-modem kabel

Baudrate 9600, ingen paritet, 1 stop, 8 databit.

Der er ingen kommando for version, men handshake ved tilslutning. Når man vælger apparat i Datalyse, skal man derfor taste ENT på spektrofotometret. Så sender metret en række tegn til PC'en og PC'en sender et svar tilbage. Sendes og modtages de rigtige tegn inden for 2 sekunder godkendes forbindelsen og målingerne kan begynde.

Unico spektrofotometret sender ikke absorbans eller transmittans til PC'en! UNICO sender et energiniveau. En måling udregnes vha. energiniveau for prøve og reference.

Måling ved én bølgelængde:

Når indstillingen af bølgelængde, valg af antal målinger osv. er foretaget. viser Datalyse en besked:

  1. Indsæt reference cuvette (dvs. cuvette med rent vand) og tast OK.
  2. Basis målt, Indsæt cuvette (dvs. cuvette med opløsning) og tast OK

Da UNICO har pladsholder til 4 cuvetter, kan man selvfølgelig blot trække i cuvettestangen.

Basiscan:

Ved Bølgelængdescan vises resultaterne løbende på skærmen, og når scannet er tilendebragt kopierer datalyse målingerne til tabellens søjle A og B. Måles Basisscan anbringes målingerne i tabellen i søjle A og søjle C. Ved efterfølgende bølgelængdescan udregnes transmittans eller absorbans automatisk

Et bølgelængdescan foretages således i to omgange:

Først måles basis på et tom glas. Dernæst måles på opløsningen.


Forhandler S. Frederiksen