Protek 506, Voltcraft VC506 multimeter


De to apparater er identiske:

Menu i Datalyse:

Grafisk måling
Vis måling

Baudrate 1200, ingen paritet, 2 stop, 7 databit.

Kablet er standard. Der er ingen kommando for version, men Datalyse laver en måling ved valg af apparat.

Der kan opsamles data, når apparatet viser RS232 i displayet. RS232 aktives ved at taste »Menu« et antal gange indtil »RS232« blinker og afslutte med at taste »Retur«.

Apparatet sender maksimum 15 bytes til pc'en, når der måles. Apparatet svarer lidt langsomt og ekstra langsomt ved måling af frekvens eller induktans. Derfor er mindste tid pr måling 2 sekunder ved volt, ampere,... og 5 sekunder ved frekvens og induktans.

Apparatet har autorange og kan måle spænding, resistans, strømstyrke, frekvens, kapacitans, induktans, temperatur og diodetest. Temperatur og frekvens er i hele tal.

Protek 506:

Forhandler: Atimco

Voltcraft 506:

Conrad Elektronic GmbH
Klaus-Conrad-Str. 1
92240 Hirschau
Germany