Naturens love vi alle kender


Melodi: Den lille Ole med paraplyen

Naturens love vi alle kender?
De kan os lære at leve længre,
Når bare ikke vi frådser i
den sidste råoljeenergi.
 
Når Newtons anden du frejdigt bruger
så husk, at accelerati-oner
fra resulterende kraft du får.
Det gælder æbler og stjerneflor.
 
Og arbejdssætningen husker ingen.
Nå jo, bevægelsesenergien
er skam produktet af kraft og vej.
Den gælder altid, så glem den ej.
 
Konservative er mange kræfter.
Det gælder tyngde og el og fjeder,
men ikke gnidning nej heldigvis
for uden varme, vi frøs til is.
 
Så er der gasserne, hør blot bare
om idealet af loven klare:
Dens tryk og rumfang pr T Kelvin
er n og R. den er li'godt fin.
 
Vi Huygens husker for denne lange:
På fronten dannes der bølger mange,
hver ring sig breder og fylder op
og fælles skabes en bølgetop.
 
Laplace os lærer vor hånd at bruge:
man ud ad strømmen skal tommel skrue
til i magnetfeltet rettes peg,
så vender kraften den tredje vej.
 
Om kerneaktivitet vi husker,
at alfa dette papir jo stopper,
og beta bare lidt længre når,
men gamma frygter man, hvor man går!

 

Carl Hemmingsen