Indhold


Programmet Stat indeholder 3 simulationer, binomialfordelingen, normalfordelingen og trigonometriske grundligninger. Det er mit indtryk, at der har manglet et interaktivt program i disse emner. Jeg er sikker på, at simulationerne vil hjælpe eleverne til at forstå de matematiske begreber.

Opstartsbilledet simulerer 10 kast med en terning gentagne gange. Er der fx 3 seksere i de 10 kast, vokser den røde søjle 3 med 1. Dette fortsætter, indtil der 500 gange er foretaget 10 kast.

Den fremkomne fordeling ligner en binomialfordeling indtegnet med blåt (grønt i venstre ramme). Der kan være væsentlige forskelle på simulation og binomialfordeling. Man kan studere tallene nærmere i tabellen.

Carl Hemmingsen