Trigonometriske grundligninger


Denne simulation indeholder løsning af de trigonometriske grundligninger cos(x) = a, sin(x) = a og tan(x) = a og løsning af de tilsvarende uligheder cos(x) < a og cos(x) > a

I panelet til venstre skiftes øverst mellem cos, sin og tan, i midten mellem =, > og <, og nederst ænders parameteren a. a kan varieres fra –2 til 2 i trin på 0,01.

I panelet foroven vælges forskellige visninger:

Radianer eller grader,  Grafisk løsning, indtegning af vinkelmåler og decimaler.

Parameter a og de markerede løsninger fremgår af statuslinien.

Vælges grafisk løsning tegnes grafen fra –180° til 360° (-p til 2p),  og samtidigt vises grundløsningerne på en lille enhedscirkel.

 

Bemærk, at lommeregnerens løsning, x0, markeres med en fed streg. 

Bemærk, at intervallet [x0 ; 360°- x0] indtegnes med en fed streg.

Her er valgt radianer, derfor radianer på enhedscirklen. I de viste eksempler er a = 0,63.