CBL og CBR


Interfacet til CBL og CBR er lavet af René Hemmingsen.

Forsøg med CBL, CBL 2, CBR og LabPro

CBL logger

Menu i Datalyse:

Mål (t, f(t)) løbende på 1 kanal
Scan på flere kanaler
Indstil kontakter på DIG-out enheden
Læs Scan fra CBL'en til Datalyse
Læs Liste
Læs Opsætning

CBL'en forbindes til pc'en vha. et TI-graph link kabel. Kablet skal være gråt, det sorte kabel kan ikke benyttes! Det sorte kabel kommunikerer bit for bit vha. dtr, dsr, cts og rts. Det kræver programmering, som ikke er nødvendigt med det grå kabel.

Foreløbig kan man måle på de medfølgende sonder: spænding, temperatur, lystyrke og på Range sensoren og på alle vernier-sonder. Vernier-sonder tilsluttes vha. et konverterkabel fra DIN til CBL. CBL'en omregner automatisk sondens spænding til måling i korrekt enhed.

Mål (t, f(t)) løbende på 1 kanal

Denne menu ligner »indstil mål (t, f(t))« for andre apparater. For hver måling hentes data fra CBL'en til Datalyse. Mindste tid pr måling er 0.2 sekunder og maxantal 3000 målinger.

Da der i denne menu kun måles på 1 kanal forventes denne enten tilsluttet indgang 1 eller indgang SONIC (bevægelse)

Der kan tilsluttes alle sonder fra Vernier. Se sonder og akser. Man skal blot have et CBL til DIN konverterkabel.

Ved indstilling sendes kaliberingsfaktorerne til CBL'en og omregningen foregår i CBL'en.

Scan på flere kanaler

Ved scan er mindste tid 0,00010 s og maxantal er 512. Altså mere end længden af en liste i en TI-83 lommeregner. Mindste tid afhænger af antallet af valgte kanaler og valgte funktioner.

Indstil kontakter på DIG-out enheden

CBL Digital kontrolenheden består af en hardware boks og et kabel med 9 ledere.

Boksen er forsynet med 6 røde dioder, svarende til 6 kontakter.

De 6 kontakter kan alle stilles i minus, off eller plus. Dog er kontakterne kan kontakterne ikke stilles uafhængigt af hinanden, idet der kun er 16 kombinationer af indstillinger. Vha. det medfølgende kabel kan man så styre forskellige enheder, fx motorer, alarmer...

Boksen kan benytte en DC spændingsforsyning fra 5V til 12V. Prøv at finde en passende adapter.

Indtil videre kan man i Datalyse kun indstille kontakterne. Der er ikke lavet styringsprogrammer, som fx afhængigt af en temperatur tænder og slukker for et varmelegeme.

Læs Scan (Online)

I dette menupunkt overføres et scan til tabel og graf i Datalyse. Er den samlede tid for scannet lille overføres scannet automatisk. Er tiden større end ca. 1 sekund må man holde øje med CBL'en. Når dens panel viser DONE, kan man klikke på menupunktet »Læs Scan« og få overført data til Datalyse.

Læs Liste (Offline)

CBL'en kan indstilles til at måle offline. Det gøres I Datalyse at vælge måling og indstille trigningen til »Manual«. Derpå startes målingerne i marken ved at trykke på Trigger-tasten på CBL'en. Desværre gemmer CBL'en ikke tilstrækkelig information om der fx er målt d/dt eller d²/dt².

Det anbefales derfor, at vælge »Læs Liste«, for så læses kun én liste, og denne skrives i tabellen i Datalyse. Vælg atter Læs Liste indtil alle lister er læst, hvilket ses ved at sidste læste liste er identisk med første læste liste.

Ved offline målinger anbefales det ligeledes at logge tiden. Ellers vil de målte data ikke kunne afbildes som funktion af tiden!

Læs Opsætning, eksempel:

CBL status:
device code 1.06
last error 0.00 se beskrivelsen i manualen
R1/kohm 999.00 999 kohm betyder åben kanal / ikke identificeret sensor
R2/kohm 999.00
R3/kohm 999.00
R4/kohm 22.00 22 kohm: afstandsmåler med enhed meter
aktiv kanal 11.00 11 er SONIC

PS:

Man får langt færre oplysninger end ved status i CBR'en. Det er derfor problematisk at overføre data målt offline. I ovenstående tilfælde viser CBL'ens display også

SONIC m, d²/dt² og rec time

dvs. tabellen vil indeholde 4 lister:

afstand, hastighed, acceleration og tid.

CBL'en har en række avancerede funktioner til behandling af data før disse sendes til pc'en. Disse omfatter:


CBR ranger

Menu i Datalyse:

Mål løbende (t, f(t))
Scan måling
Læs Scan fra CBR til Datalyse
Læs Opsætning

CBR'en forbindes til pc'en vha. et TI-graph link kabel. Kablet skal være gråt, det sorte kabel kan ikke benyttes! Det sorte kabel kommunikerer bit for bit vha. dtr, dsr, cts og rts. Det kræver programmering, som ikke er nødvendigt med det grå kabel.

Mål løbende (t, f(t))

Denne menu indeholder valg af tid pr måling (mindste tid er 0.25 sekunder) og antal målinger (fra 1 til 3000). Ved »Retur« for hver måling, skal man klikke på den grønne måleknap i Datalyse for hver værdi, ellers måles løbende. Ved Indsæt Dato og tid indsættes disse værdier for hver måling i tabellen i Datalyse.

Desuden kan man vælge om man vil korrigere for temperatur eller ikke. Bemærk at CBL'en ikke har denne valgmulighed.

Scan måling

Mindste tid er 0.005 sekunder og der kan måles fra 1 til 512 målinger i et scan. Mindste tid afhænger antallet af beregninger. Fås fejl ved målingen, må man sætte tiden pr måling op. Læg mærke til, at tiden har været indstillet til 0,04 sekund. Ved læsningen af status ved valg af apparat er ovenstående oplysninger indsat i Datalyse. Tiden 0.03994 er en typisk afrunding, idet CBR og CBL måler med 10 bits opløsning.

Filter (udglatning) omfatter:

0: ingen filtrering
1: 5-punkts Savitzsky-Golay-udglatning
2: 9-punkts Savitzsky-Golay-udglatning
3: 17-punkts Savitzsky-Golay-udglatning
4: 29-punkts Savitzsky-Golay-udglatning
5: 3-punkts medianudjævning
6: 5-punkts medianudjævning

Desuden kan CBR'en beregne hastighed og acceleration: d/dt og d²/dt²

Læs Scan fra CBR til Datalyse

Et scan kan indeholde fra 1 til 4 søjler afhængigt af indstillingen: afstand, hastighed, acceleration og tid.

Når scan læses overføres alle data til tabellen i Datalyse og afstanden til grafen i Datalyse. Brugeren må selv efterfølgende udvælge en eller flere søjler i tabellen til grafen.

Da Opsætning omfatter alle nødvendige informationer, kan man uden problemer overføre data målt offline til Datalyse.

Læs Opsætning

Når menupunktet vælges læses og skrives opsætningen i memoen i Datalyse. Det kan være en hjælp at læse opsætningen, hvis CBR'en ikke vil måle. Man kan se om batteriets tilstand er lav under målingen og man kan se om CBR'en er klar eller hvad? Fejlkoderne er beskrevet i cbl-manualen.

CBR status:

device code 10.01
last error 0.00, fejlkoderne er beskrevet i cbl-manualen
batteri 0.00, 0: OK, 1: lav under måling, 2: altid lav
lydkanal ID 11.00
tid pr måling 0.04, i sekunder
trigger indstilling 0.00, 0: ingen trigger, 1: trigger, 2: venter 10 sekunder
indgang (kanal) 2.00
efterbehandling 1.00, 0: ingen 1: d/dt, 2: d²/dt²
filter 0.00, 0: ingen, 1..5 udglatning
antal målinger 100.00, fra 1 til 512
mål tid 0.00, 0: ingen tid 1: absolut tid 2: relativ tid
temperatur 20.00, lydhastigheden beregnes ved denne temperatur
lyd on/off 1.00, 0: ingen lyd, 1: lyd
Tilstand: 4.00, 1: ingen, 2: klar, 3: måler, 4: færdig
data start 1.00, første måling, som sendes til pc'en
data slut 100.00, sidste måling, som sendes til pc'en
ID 0.00, brugerdefineret

Når CBR'en vælges læses status og parametre som antal målinger, tid pr måling indstilles automatisk i Datalyse.

PS:

CBR'en kan også benyttes som sonde til CBL'en, men det bør man ikke gøre, for benyttes CBR'en som sonde til CBL'en mister man nogle funktioner.

CBL'en behandler CBR'en på samme måde som sin egen bevægelsessonde (Motion Detector).

CBR'en har temperaturkompensation til afstandsbestemmelse, det har CBL'en ikke.

CBR'en har fuld status (se ovenfor), det har CBL'en ikke. CBL'en har kun information om aktive kanaler, ikke hvad der er målt.


Kalibering af sonder

I dokumentationen til Vernier-sonderne er omregningsfaktorer fra spænding til sondens enhed anført. For force sensoren (±10N):

Intercept (k0): 12,25N og Slope (k1): -4,90 N/volt.

Kalibreringen foretages ved at belaste sonden med 2 kendte kræfter og i Datalyse vælge spændingsmåling. Vælg for 100 målinger og udregn gennemsnittet i Datalyse vha. lineær regression.

Eksempel:

Kendt kraft /N målt spænding /V
0 2,535
1,963 2,156

Herefter beregnes den rette linie gennem de 2 punkter. Resultat:

F = -5,176 N/V·U + 13,12 N

Disse værdier skrives nu i filen »Vernier.ini«

Accelerometer, 5g"a/m/s²"22.72"-57.02
Barometer 0..1.2 Bar"P/Bar"0.6997"0.1357
CO2 Gas Sensor"ppm"2000.0"0.00
Kraftsensor(±10N)"F/N"-5.176"13.12
Kraftsensor(±50N)"F/N"-24.75"62.22

Oversigt: CBL, CBL 2 og LabPro