CBL 2


Forsøg med CBL, CBL 2, CBR og LabPro

Dataopsamling med TI83

Menu i Datalyse

Mål (t, f(t)) på 1 kanal
Frekvensmåling    
Scan på flere kanaler
Timer, passagetid, omløbstid og svingningstid
Two-way timer
Radioaktivitet, T½
Radioaktivitet, X½
kontrol DIG out
Læs Scan (ONline) fra CBL 2 til Datalyse
Læs Liste (OFFline)
Læs Opsætning (status)
Læs sonde information

CBL 2 forbindes til pc'en vha. et TI-graph link kabel. Kablet skal være gråt, det sorte kabel kan ikke benyttes! Det sorte kabel kommunikerer bit for bit vha. dtr, dsr, cts og rts. Det kræver programmering, som ikke er nødvendigt med det grå kabel.

Der kan måles på alle Vernier-sonder: spænding, temperatur, lystyrke, Range sensoren...

CBL 2 har autodetect for nye Vernier-sonder. Gamle Vernier-sonder tilsluttes vha. et konverterkabel fra DIN til CBL. CBL 2 omregner automatisk sondens spænding til måling i korrekt enhed.

Ved løbende måling er mindste tid 0.2 sekunder og maxantal 3000 målinger.

Ved scan er mindste tid 0,00010 s og maxantal er 3000.

CBL 2 har en række avancerede funktioner til behandling af data før disse sendes til pc'en. Disse omfatter:

Udregning af d/dt og d²/dt²
Funktioner til udglatning (støjfilter)
Flere former for trigning
Fra 0% til 100% målinger før trigpunktet

Læs Scan (Online)

I dette menupunkt overføres et scan til tabel og graf i Datalyse. CBL 2 sender en klartone, når scannet er færdigt. Undervejs, kan man i memoen se status og eventuelt stoppe scannet.

Læs Liste (Offline)

CBL 2 kan indstilles til at måle offline. Det gøres I Datalyse at vælge måling og indstille trigningen til »Manual«. Derpå startes målingerne i marken ved at trykke på Start/Stop-tasten på CBL 2. Desværre gemmer CBL 2 ikke tilstrækkelig information om der fx er målt d/dt eller d²/dt².

Det anbefales derfor, at vælge »Læs Liste«, for så læses kun én liste, og denne skrives i tabellen i Datalyse. Vælg atter Læs Liste indtil alle lister er læst, hvilket ses ved at sidste læste liste er identisk med første læste liste.

Ved offline målinger anbefales det ligeledes at logge tiden.

Læs Opsætning, eksempel:

CBL 2 status:

device code: 5.01120
last error: 0 se beskrivelsen i manualen
batteri: OK|lav|lav: 0
konstant ID: 8888
tid pr måling: 0.00100
trigger indstilling: 0
trigger kanal: 0
efterbehandling: 0
filter: 0
antal målinger: 1000
mål tid: 0|1|2 : 0
temperatur: 0
lyd: off|on: 1
Tilstand: 1|2|3|4|5|99: 36
data start: 1
data slut: 1000
ID : 0.00000

CBL 2 har autodetect af tilsluttede sonder, men gamle sonder kan også benyttes. Disses kalibreringsfaktorer læses fra filen »Vernier.ini«. Se også Kalibrering af sonder under CBL.

Oversigt, CBL, CBL 2, LabPro