Elma 2730/ TES 2730 multimeter


Elma, TES er identiske multimetre, kun indpakningen er forskellig.

Multimeter som også kan måle temperatur frekvens og kapacitet.

Menu i Datalyse:

Grafisk måling
Vis måling

Kommunikationen er speciel: man sender et space uden CR, LF og metret svarer med 5 bytes.

1. byte: #2, startbyte
2. byte: område
3,4. byte: cifre, punktum, fortegn (eller fejlkode)
5. byte: #3 stopbyte.

Glem, at kommunikationen er speciel, det har kun betydning, hvis du selv skal lave et program til dataopsamling. Apparatet er godt og billigt.

Baudrate 9600, ingen paritet, 1 stop, 8 databit.


Ældre udgaver af apparatet har en knap mærket »COMM«. Denne skal aktiveres inden apparatet åbner for kommunikationen til pc'en.

Nyere udgaver er uden denne knap, til gengæld skal RTS sættes lav i den serielle kommunikation.

Denne opdatering er foretaget i Datalyse den 12/12 1998


Importør og leverandør af elma:

Elma A/S, Geminivej 32, Postbox 180, DK-2670 Greve, tlf.: 70 22 10 00, fax.: 70 22 10 01
E-mail: elma@elma.dk
Elma A/S har mange andre apparater af interesse for fysik.
På Frederikssund Gymnasium har vi fx en glimrende lydmåler, der også kan bruges som mikrofon.
Metret forhandles også af: Søren Frederiksen.
dec. 1998 er elma udgået af produktion, der kommer sikkert en ny type.

Forhandler af TES:

Atimco, Egsagervej 8, 8230 Aabyhøj, tlf: 86 25 88 99
E-mail: atimco@post4.tele.dk
web: www.atimco.dk

 

Elma 2732, TES 2732


2732 har samme funktioner, som 2730 plus en datalog på 4048 målinger.

Læsningen af loggen tager lidt tid, dels skal man læse loggens format, dels skal man læse 8096 bytes.

Metret kan huske 5 områdeskift. Når loggen er fuld, eller man har skiftet område mere end 5 gange, blinker »com« i displayet. Metret har ikke et indbygget ur, så skift af tid pr måling gælder også allerede loggede data. Loggetiden indstilles i multipla af 0,4s.