LabPro

LabPro måler med 12 bits nøjagtighed!


Forsøg med CBL, CBL 2, CBR og LabPro

Dataopsamling med TI83

Menu i Datalyse

Mål (t, f(t)) på 1 kanal
Frekvensmåling
Scan på flere kanaler
Skop på 1 kanal
Lydmålinger
Timer, passagetid, omløbstid og svingningstid
Two-way Pulley
Radioaktivitet T½
Radioaktivitet, X½
kontrol DIG out
Læs Scan (ONline) fra LabPro til Datalyse
Læs Liste (OFFline)
Læs Opsætning (status)
Læs sonde information

LabPro forbindes til pc'en vha. et serielt kabel, som medfølger. Baudraten er 38400.

Der kan måles på alle Vernier-sonder: spænding, temperatur, lystyrke, Range sensoren...

LabPro har autodetect for nye Vernier-sonder. Gamle Vernier-sonder tilsluttes vha. et konverterkabel fra DIN til CBL. LabPro omregner automatisk sondens spænding til måling i korrekt enhed.

Ved løbende måling er mindste tid 0.01 sekunder og maxantal 3000 målinger. Dvs. man kan »se« bevægelser på skærmen.

Ved scan er mindste tid 0,00010 s og maxantal er 3000.

Ved skop er mindste tid 20 ms og maxantal 2048 målinger.

LabPro har en række avancerede funktioner til behandling af data før disse sendes til pc'en. Disse omfatter:

Udregning af d/dt og d²/dt²
Funktioner til udglatning (støjfilter)
Flere former for trigning
Fra 0% til 100% målinger før trigpunktet

Læs Scan (Online)

I dette menupunkt overføres et scan til tabel og graf i Datalyse. Labpro sender en klartone, når scannet er færdigt. Undervejs, kan man i memoen se status og eventuelt stoppe scannet.

Læs Liste (Offline)

LabPro kan indstilles til at måle offline. Det gøres I Datalyse at vælge måling og indstille trigningen til »Manual«. Derpå startes målingerne i marken ved at trykke på Start/Stop-tasten på LabPro. Desværre gemmer LabPro ikke tilstrækkelig information om der fx er målt d/dt eller d²/dt².

Det anbefales derfor, at vælge »Læs Liste«, for så læses kun én liste, og denne skrives i tabellen i Datalyse. Vælg atter Læs Liste indtil alle lister er læst, hvilket ses ved at sidste læste liste er identisk med første læste liste.

Ved offline målinger anbefales det ligeledes at logge tiden.

Læs Opsætning, eksempel:

LabPro status:

device code: 6.01120
last error: 0 se beskrivelsen i manualen
batteri: OK|lav|lav: 0
konstant ID: 8888
tid pr måling: 0.00100
trigger indstilling: 0
trigger kanal: 0
efterbehandling: 0
filter: 0
antal målinger: 1000
mål tid: 0|1|2 : 0
temperatur: 0
lyd: off|on: 1
Tilstand: 1|2|3|4|5|99: 36
data start: 1
data slut: 1000
ID : 0.00000

Oversigt: CBL, CBL 2 og LabPro

Læs sonde information, eksempel:

LabPro censor setup:

\sonde

1

3

cbl 2 TM

4.0

5.0

LabPro TM

5.0

5.0

ymin

-10.0

0.0

ymax

10.0

5.0

yscale

2.0

1.0

rate

0.10000

0.10000

antal

180.0

180.0

kommando

2.0

14.0

ligning

-1.0

-1.0

varm op

0.0

0.0

k1

0.0

0.0

k2

1.0

1.0

k3

0.0

0.0

#sider

0.0

0.0

#aktiv side

0.0

0.0

De fleste oplysninger er ikke relevante i Datalyse, men har sonden en opvarmningstid, bør man benytte delay ved målinger i Datalyse.

Oversigt: CBL, CBL 2 og Labpro