TES, Elma-1352 Sound Level Meter


Elma og TES og to identiske apparater. 

Menu i Datalyse:

Grafisk måling
Kontrolpanel...
Læs log
Slet log,

Sound Level Meter kan måle lyd i området fra 30 dB til 130 dB. Det har serielt interface og det har analog udgang. Benyttes den analoge udgang, kan apparatet bruges som mikrofon. Dvs. det kan bruges til fourieranalyse, fx i forbindelse med PCskop-kortet. og som mikrofon kan det registrere frekvenser over høregrænsen, hvilket er en behagelighed ved forsøg med bestemmelse af lydens hastighed i luft vha. et oscilloskop.

Apparatet har en log, som kan indeholde 4048 målinger.

Kommunikationen er speciel: man sender et space uden CR, LF og metret svarer med 6 bytes.

1. byte: #2, startbyte
2. byte: område
3,4. byte: cifre, punktum, fortegn (eller fejlkode)
5. byte: funktion
5. byte: #3 stopbyte.
 

Baudrate 9600, ingen paritet, 1 stop, 8 databit.

RTS sættes lav i den serielle kommunikation.

Importør og leverandør af elma:

Elma A/S, Geminivej 32, Postbox 180, DK-2670 Greve, tlf.: 70 22 10 00, fax.: 70 22 10 01
email: elma@elma.dk
Elma A/S har mange andre apparater af interesse for fysik.
Multimetre, energimetre, trykmålere,...
Fabrikant : http://www.beha.de

Leverandør af TES:

Atimco, Egsagervej 8, 8230 Aabyhøj, tlf.: 86 25 88 99
email: atimco@post4.tele.dk
web: www.atimco.dk

Sound Level Meter Kontrolpanel:

Sound Level Metret kan også indstilles vha. knapperne på apparatet. Dog kan tid pr måling kun vælges i denne menu.

Området øverst til venstre har ikke nogen betydning. Metret måler korrekt - selv om visningen er uden for det valgte område.

Indstillinger:

Max hold, betyder, at metret viser den maksimale værdi

Vægtning: ved C-vægtning registreres lavfrekvent støj. Denne støj filtreres fra ved A-vægtning.

Fast anbefales til almindelige lydmålinger. Sætter man ikke kryds ved fast, viser metret slow og i denne indstilling fluktuerer målingerne mindre (midling).

Loggen startes og stoppes ved knappen Start (stop).

Man kan naturligvis også tage lydmåleren med i marken og optage målinger i loggen for så senere at overføre dem til pc'en til databehandling.

Det tager ca. 2 minutter at overføre en log til pc'en. Det føles som en meget lang tid!

Man kan starte og stoppe loggen og således optage flere lydserier, men de vil alle sammen have samme tid pr måling. Det anbefales derfor at slette loggen inden nye målinger optages og inden tidsbasis ændres.