TI-83 Plus


Menu i Datalyse

Læs Lister
Læs Programmer
Læs Konstanter
Læs Ligninger
-
Læs Skærmbillede

TI-83 Plus forbindes med PC-en med et gråt kabel, se evt.CBL.

Man kan kun læse data fra lommeregneren - ikke skrive data til lommeregneren i Datalyse. Når menuen vælges, læses et indholdskatalog fra lommeregneren over i Datalyse. Det tager et øjeblik. I menuen vises så indhold af Lister, Programmer, osv... afhængigt at menuvalget.

Ved læsning af Lister, Konstanter, Programmer og Ligninger kan man vælge en eller flere Lister,...

Lister:

TI-83 har default 6 lister: L1.. L6 + RESID. Disse plus eventuelt tilføjede lister kan læses over i tabellen i Datalyse. Herfra kan de fx kopieres til Excel.

Programmer

Programmer skrives i memoen i Datalyse. Jeg har ikke oversat alle kommandoer. Det er næsten uoverkommeligt, da hver kommando gemmes som en talkode bestående af en eller to bytes. Støder Datalyse på en ukendt kommando, skrives dennes talkode. Enkelte tegn er forskellige i Windows og på lommeregneren. Det gælder fx »STO«, som jeg har valgt at skrive som »>«.

Konstanter

Konstanterne A..Z læses til memoen i Datalyse.

Ligninger

Ligningerne y1, y2.. y0 læses også til memoen. Der læses kun reelle funktioner y(x). De andre typer er endnu ikke implementeret.

Læs Skærmbillede

Skærmbilledet overføres til grafen i Datalyse. Billedet forstørres, så det fylder mest muligt uden at blive deformeret. Dette kan lette instruktionen i brug af TI-83 Plus lommeregneren. Fra Datalyse kan billedet kopieres til klippebordet som et bitmap billede.