Regnbuen primærstråle i regnbuen


Programmet Regnbuen indeholder en række simulationer i bølgelære, farver, optik og om regnbuens fysik.

I hjælpefilen (og i hæftet »Regnbuen«) findes en række eksperimentelle øvelsesvejledninger. Øvelsesvejledningerne til Regnbuen er udarbejdet af Lars Christensen, Allerød Gymnasium.

· Om Regnbuen · Regnbuens historie · Litteratur om regnbuen
· Download demo   · Sidste nyt
     

Simulationer: se diagram nederst på siden

Bølgelære:

Farver og optik:

Regnbuen:

· Brydning · Farveblanding · Regnbuens kegle
· Brydningsloven · Komplementærfarver · Dråben
· Interferens i en tynd film · Øjets træthed · Alexanders mørke bånd
· Polarisation i vand · Prismet · Regnbuens farver
· Superposition · Iskrystallen · Youngs interferens
· Refleksion · Billeddannelse · Regnbuens polarisation
· Dopplereffekt · Brydning i kugleflade · Polarisation og farver
· Optisk gitter · Linsen  
· Enkeltspalte · Linsesystemer Eksperimenter:
· Dobbeltspalte · Spejlbillede · Kunstig regnbue
· Hydrogenspektret · Hulspejl · Brydningsloven
· Bølgeudbredelse · Parabol · Dispersion
· Stående bølger   · Polarisation
  Eksperimenter: · En solstråles vej i dråben
  · Brændvidde · Regnbuen i en vanddråbe
  · Krumningsradius · 100 lysstråler mod en regndråbe
  · Parabolsk spejl · Opgaver til eksperimenter
  · Forsøg med spalter  

Simulationerne til venstre omhandler bølgelære, og simulationerne til højre regnbuen. Forudsætningerne fremgår af pilene.

strukturdiagram for programmet Regnbuen

Demoversion kan vise alle menubilleder, men scrollbarer og knapper er ikke aktive.

Carl Hemmingsen