TES instrumenterTES-1336 Light Meter

Menu i Datalyse:

Grafisk måling
Vis måling
Kontrolpanel
Afslut log
Begynd log
Log enkeltværdi
Slet log
 

TES-1336 lysmåler kan måle belysningsstyrke i lux eller footcandles. Måleområder: 20, 200, 2000 eller 20000 lux/Fc.

Baudrate 9600, ingen paritet, 1 stop, 8 databit. Kablet med jackstik medfølger.


TES-1353 Sound Level Meter

Menu i Datalyse:

Grafisk måling
Vis måling
Kontrolpanel
Slet log
 

TES-1553 Sound Level Meter kan måle lyd i området fra 30 dB til 130 dB. Nøjagtighed: 1.5 dB

Det har serielt interface og det har analog udgang. Benyttes den analoge udgang, kan apparatet bruges som mikrofon. Dvs. det kan bruges til fourieranalyse.

Baudrate 9600, ingen paritet, 1 stop, 8 databit. Kablet medfølger, men et standardkabel kan benyttes.


TES-1361 Humidity/Temperature Meter

Menu i Datalyse:

Grafisk måling
Vis måling
Kontrolpanel
Afslut log
        Begynd log serie
Log enkeltværdi
Slet log

TES-1561 Hygrometer kan måle relativ fugtighed og temperatur. Måleområder: 10% - 95 % RF og -20°C til 60°C.

Nøjagtighed efter kalibrering: ca. 3% RF og 1 °C.

Baudrate 9600, ingen paritet, 1 stop, 8 databit. Kablet med jackstik medfølger.


TES-1380 pH/ORP/Temperature Meter

Menu i Datalyse:

Grafisk måling
Vis måling
Kontrolpanel
Log enkeltværdi

TES-1380 pH Meter kan måle pH og temperatur. Måleområder: 0-14 pH, 0-1999mV og 0°C-100°C.

Nøjagtighed: 0.01 pH (opløsning 0.001 pH) og 0.1°C.

Et-punktskalibrering ved pH 7 eller to-punktskalibrering ved pH 7, pH 4.

Baudrate 9600, ingen paritet, 1 stop, 8 databit. Kablet medfølger, men et standardkabel kan benyttes.


Kontrolpanel, indstilling og læsning af log

I denne menu indstilles tid pr måling, tid og dato, og hvis loggen indeholder data, kan disse læses og overføres til tabellen i Datalyse.

Når kontrolpanelet vælges tester Datalyse om apparatet logger. Hvis ja, kan tid pr. måling osv. ikke indstilles, men loggen kan godt læses.

Normalt vil en serie indeholde flere målinger, men den kan også indeholde en enkelt værdi. I så fald er det en fordel at kunne læse flere serier på én gang. det gøres ved at afmærke et antal serier (TES-1336, TES 1362 hver med én måling) og vælge Læs serie. Datalyse omregner tidsstemplet til en løbende tid og viser målingerne i Tabellen.

 
Oversigtsskema: 

TES-1336
Luxmeter

TES-1353
Lydmåler

TES-1361
Hygrometer

TES-1380
pH-meter

Hukommelse

32KB

64KB

32KB

32KB

Antal værdier

16000

32000

7000

3000

Antal serier

255

255

255

255

Antal enkeltværdier

     

100

Start log fra pc

ja

ja

ja

nej

Måling samtidigt med logning

ja

nej, ingen forbindelse!

ja

ja

Tid pr måling i s

1-65535

13 faste tider

1-65535

2-255

TES-1336 luxmeter

Tryk på REC for logning af enkeltværdi, hold REC nede i 3 sekunder for at logge en måleserie, eller benyt de tilsvarende kommandoer i menuen i Datalyse.

TES-1353 lydmåler

Indstil først tid pr måling og samlet loggetid og start måleserien ved tryk på RECORD og på START.

Hvis TES-1353 lydmåler logger, er forbindelse til apparatet afbrudt. Apparatet viser tiden, siden logningen startede, men man kan ikke se, hvornår logningen er færdig, Man kan eller ikke afbryde logningen på apparatet. Gør et notat!

TES-1361 Hygrometer

Tryk på RECORD for logning af enkeltværdi, hold RECORD nede i 3 sekunder for at logge en måleserie, eller benyt de tilsvarende kommandoer i menuen i Datalyse. Omskifterknappen skal stå på RECORD for at hygrometret kan logge.

TES-1380 pH-meter

Tryk på MEM for at logge en enkeltværdi og tryk på MEM i ca. 3 sekunder for at logge en serie af værdier. Der er ingen kommando til at starte en logning af en måleserie fra pc'en. Kun enkeltmålinger kan startes fra pc'en.

Apparatet gemme enkeltmålinger og seriemålinger hver for sig. Enkeltlog og Serielog læses også hver for sig.


TES Electrical Electronic Corp: www.tes.com.tw