Indhold

 Binomialfordelingen

 Normalfordelingen

 Trigonometriske   grundligninger

Download