Øvelsesvejledninger


Biologi:

Fysik:

Bølgelære:

 • Dopplerforskydning vha. pc'ens lydkort
 • Efterklang og måling af efterklangstider
 • Gitterøvelse med billedanalyse   Nyt forsøg
 • Heksehylet, er resonansforsøg
 • Klokkespil med mere, vha pcéns lydkort og højttalere
 • Lydens hastighed i resonansrør , der laves ikke dataopsamling
 • Lydens hastighed i åbent resonansrør   Ny vejledning
 • Lydens hastighed i vand vha. ultralyd 
 • Lydprojekt i 1.g
 • Resonansforsøg vha. pc'ens lydkort og et paprør
 • Resonans i cola classic    Nyt forsøg
 • Resonans med hvid lyd, et godt demonstrationsforsøg.
 • Stemmegaflens fysik     Nyt forsøg
 • Xylofonen - lydhastighed i metal     Nyt forsøg
 • Spektre, forsøg med digitalt kamera:

 • Undersøgelse af spektre optaget med digitalt kamera
 • Sparepærer er ikke bare sparepærer
 • Forsøgsopstilling
 • Se artikel af Mads Hammerich i LMFK-bladet nr 4 - maj 2004.
 • Se billeder: www.emu.dk/gym/fag/fy/inspiration/forloeb/spektrografi/index.html
 • Fluorescerende sten
 • Kinematik, mekanik:

 • Atwoods faldforsøg (Newtons 2. Lov)
 • Bevægelse med gnidning
 • Bilkørsel
 • Bjælkenedbøjning og svingninger  Nyt forsøg
 • Den hoppende bold med LabPro
 • Det fri fald LabPro og faldpind
 • Det frie fald med Videokamera     Nyt forsøg
 • Energibevarelse ved pendulsvingninger
 • Faldforsøg med tærteforme
 • Gnidning i væske    Nyt forsøg
 • Harmoniske svingninger
 • Impulsbevarelse på luftpudebanen
 • Impulssætningen for hoppende bold
 • Inertimoment for cykelhjul    Nyt forsøg
 • Newtons 2. Lov på luftpudebanen
 • Newtons 3. Lov, et godt demonstrationsforsøg.
 • Skibsmodstand går ikke som hastighedskvadratet
 • Gaslovene:

 • Boyle Mariottes lov
 • Gay-Lussacs lov
 • Elektricitet og magnetiske:

 • Afladning af kondensator
 • Stefan-Boltzmanns lov    Nyt forsøg
 • Atomfysik:

 • Franck og Hertz    Nyt forsøg
 • Forsøg med radioaktivitet
 • Varmelære:

 • Afkølingskurver
 • u-kasseforsøg til bestemmelse af en persons effekt
 • Naftalins afkølingskurve
 • Varmefylde
 • Vejledninger fra Flemming Jørgensen, Næstved Gymnasium Nye forsøg
 • Afkølingskurve og smeltevarme for fixersalt (teori)
 • Afkølingskurve og smeltevarme for fixersalt (Datalyse-manual)
 • Diverse:

 • Dataopsamling med TI83, CBL 2 / Labpro
 • Fysik og kemi:

 • Heksehylet, et resonansforsøg
 • Molar entalpitilvækst ved spaltning af hydrogenperoxid
 • Kemi:

 • Basisk esterhydrolyse (Excel)
 • Esterhydrolyse
 • Molarentalpitilvækst ved spaltning af hydrogenperoxid
 • Reaktionsorden bestemt ved spektrofotometri
 • Spektrofotometri (nemme spektre)
 • Titrering af fosforsyre (cola)
 • Titrering af stærk syre med stærk base
 • Gilles Carpentiers site:

  Se også øvelsesvejledninger på kemis hjemmeside på sektornettet.

  Alle vejledninger må frit benyttes i egen undervisning.

  Til mange vejledninger er der tips. Det kan være øvelsesresultater eller fiduser. Desuden kan de fleste vejledninger downloades (skrevet i Word). Alle formler på disse sider er skrevet i MathType og gemt som gif-filer. Disse filer kan redigeres i MathType vha. træk og slip fra browseren  til MathType.