Apparater inddelt efter leverandør


Datalyse kan benyttes til dataopsamling i forbindelse med følgende apparater:

Listen rummer over 100 apparater og vil løbende blive udvidet.

Atimco: www.atimco.dk

Buch&Holm: www.buch-holm.dk

IMPO Electronic: www.impo.dk

Müller+Sørensen: www.msscie.dk

Radiometer Danmark: www.radiometer.dk

Søren Frederiksen A/S: www.sflab.dk

 

Sagitta Pedagog, Sverige: www.sagitta.se

VWR International, http://dk.vwr.com/app/Home

Øvrige apparater:

Øvrige, ikke serielle apparater:

Lydkort, 16 bits, se lydmålinger, resonansforsøg

Når du har valgt et apparat fra hovedmenuen i Datalyse indsættes apparatets menu i hovedmenuen. Her vælger du nu det ønskede menupunkt. Det kan bl.a. være:

Se også øvelsesvejledninger, her er dels kurser i brug af datalyse og vejledninger til forsøg.

Carl Hemmingsen